SVT: Med utmärkt beröm godkäntKent Asp har precis gett ut en bok där han sammanfattar sina studier av det svenska tv-utbudet, med fokus på SVT. Boken heter Public service-TV - vårt offentliga rum och ger en gedigen överblick över SVT:s position och utveckling sedan slutet av 1990-talet och fram till idag.

Asp slutsats är att SVT i stort lever upp till sändningstillstånden. Svensk public service har varit lyckosam i att navigera i det nya medielandskapet. Trots tryck från kommersiella medier har SVT behållit sin profil och lyckas balansera underhållning och information. Dessutom har SVT varit framgångsrika med webb-tv och koppling till sociala medier. Skulle tro att cheferna i SVT är ganska nöjda när de läser Asps genomgång som är väl belagd med statistiskt underlag.

Men inte bara SVT kan klappa sig på axeln själva. De får hjälp av både bland politiker och allmänhet är stödet för public service starkt. I förtroendemätningar ligger SVT högt och till och med SD uttalade visst stöd för public service-kommitéens slutsatser.

Frågan är dock vart SVT tar vägen framöver. SVT har minst sagt varit lyckosamt det sista årtiondet, men håller det även framöver? Asp, public service-kommitéen och andra förespråkar grundlagsskydd. I en värld där journalistik befinner sig i ett korstryck från kommersiella krafter och auktoritära politiker är det kanske inte så dum idé att skydda public service i grundlagen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1