Inlägg

Visar inlägg från december, 2018

En liten jobbjulklapp - nytt kapitel om valaffischer

Bild
Författarkollektivet Håkansson, Johansson och Vigsö kommer så här i 2018 års sista dagar med ytterligare en text om valaffischer. Sedan vi publicerade boken Politik i det offentliga rummet 2014 har det blivit ett antal texter om svenska valaffischer. Det lär väl fortsätta framöver också, inte minst eftersom vi fick hjälp att samla in en massa lokala valaffischer i valet 2018 och 2019 är det val till EU-parlamentet. I skrivande stund verkar det inte helt osannolikt att det blir extra-val 2019 också. Så många affischer blir det. Boken på bilden är antologin Rösträttens århundande med Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud som redaktörer. Boken presenterades i riksdagen igår. Vi medverkar med kapitlet Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer . En slutsats vi drar är: "Under rösträttens första århundrade ser vi exempel på både könsstereotyper och försök att utmana dem bland de budskap som på något sätt uppmärksammar könstillhörighet. Vi kan konstatera att kvinn