Inlägg

Visar inlägg från juli, 2018

Sommar, sommar, sommar - årstider på valaffischer. Veckans valaffisch v.31

Bild
Hur är det med årstids- och vädersymbolik på svenska valaffischer? Tanken slog mig efter  Orlas genomgång av semesteraffischer och Socialdemokraternas idylliska sommaraffisch med röd stuga och segelbåt från 1960 . Finns det höstaffischer eller kanske till och med vinteraffischer? Och hur är det med vädersymbolik som värmeböljor, stormar, skyfall eller torka? Kort sagt, hur används årstids- och vädersymbolik på valaffischerna? Sagt och gjort gick jag igenom databasen med affischer och insåg ganska snabbt att varken årstider eller väderfenomen är något som utmärkt valaffischer. Faktum är att vädersymbolik i stort sett var helt frånvarande. Det är först med Miljöpartiets affischer 2014 på temat att det behövs "varmare politik och inte varmare klimat" som väder/klimatfenomen illustreras med bild. Det är också enda gången vi i valaffischhistorien hittar en vinterbild, även om snön smält till följd av klimatförändringarna. Vinter och väderfenomen är med andra ord en bristvara på

Valaffischernas kvinnor och män. Veckans valaffisch v.30

Bild
Idag är jämställdhet ett tämligen oomtvistat värde i politiken, åtminstone retoriskt. Också internt i partierna är det viktigt att kvinnor såväl som män representeras. ”Varannan damernas” blev en princip som anammades på partiernas riksdagslistor från 1990-talet och framåt. Sverige har så också ett av världens mest jämställda parlament, sett till könsfördelning. Men vägen dit har varit lång. Politiken var länge männens domän, och kvinnorna var få bland politikerna. Hur har detta avspeglats historiskt i valkampanjerna, och mer specifikt på valaffischerna? I den kommande boken Rösträttens århundrade (red. Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud), som ges ut av Riksbankens jubileumsfond, skriver jag med kollegerna Bengt Johansson och Orla Vigsø om hur kvinnor och män -- men också jämställdhets- och kvinnofrågor -- behandlats på valaffischer sedan tidigt 1900-tal.  Män har dominerat bland de gestalter som avbildats på valaffischerna. Sett över hela perioden från 1911 till