Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2016

Trump och partier som inte är som andra

Jag har forskat och undervisat om politisk kommunikation i mer än 20 år. Gång efter annan har jag skrivit och pratat om hur medielogik, skandaler och opinionsutveckling hänger ihop. Även om det finns kunskapsluckor har jag ändå känt att jag kunnat ge hyfsat goda svar på hur sambanden ser ut. Inte alltid, men för det mesta har man kunnat utläsa de underliggande mekanismerna. Nu känns det lite som man är nybörjarstudent igen, för de sanningar vi haft verkar inte riktigt längre gälla. De sista fem åren verkar det som att vi trätt in i en ny tidsålder, en tidsålder där många famlar efter den politiska kommunikationens logik. Visst kan globaliseringen och nya ideologiska konfliktlinjer mellan auktoritär/frihetlig ge pusselbitar. Nätet och möjligheterna att sprida och ifrågasätta gamla auktoriteter är också givna aspekter i en ny politisk kommunikativ tidsålder. Men många med mig verkar ändå frågande inför att medielogiken på samma gång fungerar precis som vi tänker oss och samtidigt inte

Den falska sverigebilden och att vi alltid målar fan på väggen

Det sprids falska bilder av Sverige utomlands. Under det senaste året har det upprepade gånger diskuteras hur propaganda och desinformation sprids, inte minst utländska medier. I en artikel i dagens DN beskrivs hur Sverige skildras som ett land i fritt fall. No-go-zones och sharilagar och Björn Wiman diskuterar klokt om fenomenet . I en medievärld där allt bara är ett klick borta skapar stora utmaningar. Information - sann eller falsk - sprids snabbt och alla kan producera och skicka vidare det andra publicerat. För den källkritiske har det knappast blivit lättare att orientera sig i omvärlden. Det kan ligga olika syften bakom att det sprids desinformation. Ibland är de som sprids rena missuppfattningar. Kanske har någon trott att en satirsida på internet är på riktigt och skickat det vidare som fakta. Vid andra tillfällen är syftet att sprida falsk information för att påverka opinion och beslutsfattare.  Man ska komma ihåg att propaganda inte är något nytt, men den sprids snabba

Kan forskarna bli de nya journalisterna?

I fredags startade jag upp andra omgången av forskarutbildningskursen Att kommunicera vetenskap (7,5 hsp). Kursen är inriktad på att forskare ska kunna bli bättre på att kommunicera med sin omvärld. Det är med andra ord ingen kurs i medieträning, i betydelsen att försöka "lura" journalister och undkomma granskning. Fokus ligger på att forskare ska bli en bättre källor när de pratar med journalister och bli bättre på att välja kanal och uttryckssätt för att sprida forskning till en bredare allmänhet.Tredje uppgiften helt enkelt. Men hur står det egentligen möjligheten att nå ut med forskning till allmänheten? Inte ser vi längre akademiker som skriver om facklitteratur på kultursidorna och i " Forskning och fram steg" beskriver historieprofessorn Klas-Göran Karlsson om en utveckling där kanalerna blir allt färre för att sprida forskning - inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap - där till och med VR tagit bort anslag för specialtidskrifter. Jag tror verkl

Hösten 2016 - krisforskning och mycket annat

Bild
Hösten 2016 är som höstar brukar vara - ganska hektiska. Idag kom det lite lön för mödan när mitt och Stina Bengtssons kapitel i antologin Blurring the Lines.Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression med Maria Edström, Andrew Kenyon och Eva-Maria Svensson som redaktörer. Vi bidrar med kapitlet "On-Line Life in a Commercialised World.The Commodification of Mediated Social Relations", vilket är en avrapportering av projektet Digital mediemoral. Boken kan laddas ner här . I det projektet jobbar vi nu med flera artiklar som förhoppningsvis ska gå iväg till tidskrifter före jul. Vi funderar dessutom på att skriva en sammanfattande bok om projektet. Vi får se var det slutar. Andra saker som är på gång är en bok som avrapporterar projektet Kriskommunikation 2.0. Boken heter också Kriskommunikation 2.0. Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet som jag har skrivit tillsammans med Tomas Odén, Monika Djerf-Pierre och Marina Ghersetti. I vän