Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2012

Lennart Weibull

Bild
I månadsskiftet blir Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid JMG professor emeritus. Lennarts betydelse för JMG och svensk medieforskning är enorm. Han var en av dem som startade ämnet medie- och kommunikationsvetenskap i Sverige och grundade JMG i Göteborg.  Ingen svensk student som läst medievetenskap har missat Lennarts bok Massmedier och alla medieforskare och samhällsintresserade har Lennart att tacka för en forskargärning långt utöver det vanliga. Dagspresskollegiet med alla studier kring läsvanor, SOM-institutet som vuxit från ett metodprojekt till en viktig forsknings- och samhällsinstitution, banbrytande forskning om mediehistoria samt mängder av annan forskning om medier i olika former. Allt har intresserat Lennart. Dessutom har han under många år varit verksam inom universitetsadministrationen, som prefekt, dekan och prorektor. Vi är många som undrat hur han fått timmarna att räcka till. Som verksam vid JMG har det varit en ynnest att jobba på samma instit