måndag 29 april 2019

Nu börjar EU-valskampanjen

Vissa skulle nog hävda att EU-valskampanjen redan är igång. En del partier har publicerat valaffischer på nätet, de lägger ut poster och filmer på sociala medier och även medierna har kört igång sin rapportering. Men valkampanjen brukar vara kortare, ofta runt 14 dagar. Så det lär bli mer av EU-val de närmaste veckorna.

I min värld började den igår. Då började vi koda innehåll på sociala medier, valaffischer och valfilmer för Platform Europe som är ett projekt finansierat av EU-parlamentet. För detta projekt har jag och ett antal kollegor i Europa startat upp EEMC (European Elections Montoring Centre) som förhoppningsvis kommer att fortsätta att undersöka EU-valen framöver.Vi kommer skriva en kort rapport varje vecka och framöver blir det publikationer med resultat från alla 27 EU-länder. Om Storbrittanien trots allt kommer att ingå är inte klart än.

På måndag den 6/5 mellan 13-15 kommer vi dessutom att ha en workshop om EU-valet där jag kommer medverka tillsammans med Linda Berg, Agneta Börjesson och David Crouch. Se info här.


tisdag 23 april 2019

Talk scandals - nu i en ny tappning

Jag har tidigare skrivit på den här bloggen om Mats Ekströms och min artikel om pratskandaler (talk scandals) 2008 i Media, Culture & Society. Det är min hitintills mest citerade artikel. Ursprunget var min bok om valstugereportaget 2002 då jag följde efter Janne Josefsson och intervjuade de politiker som var med i reportaget.

Men efter det har sociala medier förändrat medielandskapet och politisk populism har förändrat det politiska landskapet. När Mats och jag fick en förfrågan att vara med i boken The Routledge Companion to Mediated Scandals (red Howard Tumber och Silvio Waisboard) tog vi tillfället i akt och uppdaterade våra tankar om hur medieprat skapar politiska skandaler. Nu i en värld präglad av sociala medier och politisk populism.

Idag låg den i mitt bokfack på jobbet och det är roligt att få vara med i något som kommer bli ett standardverk för den som vill orientera sig om medieskandaler.


söndag 21 april 2019

Signalmaktspolitik - ett tecken i tiden?

Att sända signaler har blivit ett allt vanligare ord i offentligheten. Det signaleras hej vilt. Alla signalerar - politiker, väljare och alla andra som på något sätt förekommer i medier och sociala nätverk. Signaler är gjorda för att skapa reaktion, inte nödvändigtvis få något gjort. Det är en viljeyttring som man vill att andra ska reagera på. Signalmaktens logik är att andra ska veta vad vi tycker, ofta för att den andre ska ändra sin syn på oss och kanske även korrigera sitt beteende.

Väljare har traditionellt alltid haft signalmakten som vapen. I valsysstem där lokala val och nationella val går omlott är det vanligt att prata om barometerval. De lokala valen uppfattas som en utvärdering av regeringen snarare än ett uttryck för den lokala folkviljan. På samma sätt diskuteras också röstande i EU-val. Det handlar mer om att sända signaler till den nationella politiken än att uttrycka vad man vill ha gjort i EU-parlamentet. Man kan tycka vad man vill om sådant agerande. Ibland baseras den kanske på okunskap, ibland på en kalkyl om att EU-parlamentet inte är så viktigt. Därför uppfattas det som viktigare att sända signaler till rikspolitiken.

Men väljare är en sak. Signalmakten är i mångt och mycket det sätt makt kan utövas av medborgarna. Märkligare är att även politiker signalerar. I viss mån är i och för sig all politisk debatt signalpolitik. Man uttrycker en vilja för att skapa opinion. Men nu har jag sett flera exempel på politiker går ut med förslag som de vet varken är praktiskt genomförbara eller ens förenliga med gällande lagstiftning. Beslut tas till och med i politiska församlingar som verkar vara i strid med gällande lagstiftning. Det handlar givetvis om populism. Att sända signaler till väljarna att man vill göra saker och kalkylen är då att även om beslut rivs upp så har man visat väljarna vad man vill göra.

Givetvis måste ibland politiska beslut ibland måste testas mot gällande lagstiftning då rättsläget är oklart. Och i många fall överprövas ju många politiska beslut också till andra instanser. Men signalpolitiken vi ser nu handlar om något annat. Det är ett politiskt spel som egentligen inte handlar om att genomföra politiska beslut. Istället är det ett sätt slippa ta ansvar för den lagstiftning som finns och att samla opinionspoäng. Konsekvensen blir därmed också ett allt högre tryck på andra instanser såsom rättsväsende och tjänstemän. Dessa får stå som garant för den lagstifning som finns. Frågan vi måste ställa oss är om det är den sortens demokrati vi vill ha.


fredag 12 april 2019

Kampen om nyhetsbilden - ny bok

Inför valrörelsen 2018 pågick det många och långa diskussioner mellan Jesper Strömbäck och mig om hur vi skulle undersöka mediebevakningen av valrörelsen. När vi fick till stånd ett samarbete med Institutet för Mediestudier löste sig det mesta. Under hösten undersökte vi (eller snarare Kalle Färm och Lena Jendel) en massa olika aspekter av hur valrörelsen framställdes i medierna.

Igår kom slutresultatet. I boken Kampen om nyhetsbilden - nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018 analyserar vi hur (riks)politik bevakades av (riks)medierna under valrörelsens fyra sista veckor. Det har varit seminarium där boken presenterats och även en debattartikel i GP. Jesper skriver också på sin blogg om boken. Boken finns att ladda ner gratis från IMS webbplats.

Det finns givetvis en mängd saker att säga. Men det jag har fastnat för är ändå hur faktorer utanför partiernas och journalisters strategier inför valrörelsen får maka på sig när verkligheten tränger sig på. Miljöfrågan var knappast något som de flesta trodde skulle dominera valdebatten, även om den låg högt på väljarnas dagordning. Men sommarens torka, bränder i skog och mark gjorde att den första valrörelseveckan gick i klimatfrågans tecken. Men som bekant fortsatte inte torkan. Regnet föll och intresset för klimatfrågan med den under valrörelsen slutskede. Då var det istället invandring, integration och vård som toppade. Men vad hade hänt om det inte börjat att regna?