fredag 22 maj 2015

Att leva ett uppkopplat liv - ICA 2015 vol. 2I eftermiddag är jag på en session med namnet Shame, Hackers, and Nonhumans: Control and Resistance in New Media. Lite svårare att skriva korta referat av innehåll eftersom presentationerna inte är så resultatinriktade som i sektionen för politisk kommunikation.

Demonstrating and Articulating Expertise: Hackers Acting About Media Technologies and Infrastructures Sebastian Kubitschko, U of Bremen/ U of Goldsmiths, UNITED KINGDOM

Handlade om hackerorganisationer och dess koppling till politik. Författaren menar att hacking är praktiserande av expertis och att de fått en etablerad plats i den politiska processen (i Tyskland). Poängen är att den expertis som hackers står för är av demokratisk nytta genom att synliggörs de demokratiska de politiska implikationerna av teknologisk utveckling.


The Transductive Botnet: A Theory and History of Hacktivist DDoS Attacks Marco Deseriis, Northeastern U, USA

Det där förstod jag inte alls…..berodde kanske på att han inte hade någon powerpoint eftersom hans dator blivit stulen. Men jag är tveksam till om jag hade förstått ändå

Heuristics of the Algorithm: Big Data, User Interpretation and Institutional Translation Goran Bolin, Sodertorn U, SWEDEN Jonas Andersson Schwarz, Sodertorn U, SWEDEN

Här handlar det både om hur medieanvändare och medieindustrin ser på publikövervakning, management och reglering i relation till Big-data. Visst har publiken alltid varit en "vara" med det finns skillnader mellan förr och nu. Nu handlar det om registering istället för beskrivning, inte intressant vem man är utan vad man gör. Bolin och Andersson menar att vi gått från att publiken gått från att vara en text, till en vara till att producera innehåll. Vi är idag producenter till medieindustrin och industrin tillhandahåller mer eller mindre bara infrastrukturen.
 

Opinionsklimat och vinklade nyheter - ICA 2015 vol 1.Här kommer en första rapport från årets ICA-konferens där jag ska presentera min egen forskning på söndag. Idag och imorgon lyssnar jag på andra. Bland annat det här:


Be Published or Perish: Polls and Party Coverage in the Run up to the 2013 German Election Campaign Sjoerd Stolwijk, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Andreas Schuck, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS


När man får framgång i opinionen får man framgång i mediebevakning. Men faktum var att man också fick negativ bevakning. Förklaringen är kanske att det inte hände så mycket i opinionen så att opinionsundersökningarna inte fick någon Bandwagoneffeekt.
Perceived Opinion Climate Mediates the Effect of Selective Exposure on Political Polarization: Experimental Evidence From the Netherlands Damian Trilling, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Marijn Van Klingeren, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Yariv Tsfati, U of Haifa, ISRAEL


Hur leder egentligen selektiv exponering till polariserade åsikter? Författarna visar att det finns Bandwagoneffekter. Om upplever man att det finns opinionsstöd för de egna åsikterna blir man mer polariserad. Men det spelar inte så stor roll om nyheterna är vinklade på ett eller annat sätt.


Calling it Wrong: Partisan Media Effects on Electoral Expectations and Institutional Trust Andrew M. Daniller, U of Pennsylvania, USA Laura Silver, U of Pennsylvania, USA Devra C. Moehler, U of Pennsylvania, USA


 Detta paper verkar visa motsatsen från det förra. Om man utsätter sig för vinklade nyheter och är övertygad anhängare tror man att man ska vinna. Intressant att den amerikanska publiken visserligen i första hand ser på ganska balanserade nyheter, men stora delar av både demokrater och republikaner tenderar att också välja nyheter som passar deras ideologiska hemvist. Resultaten visar också att dessa verklighetsbilder avgör hur man tror att valet ska gå, speciellt om de tittar på Fox News och liknande nyhetsprogram. Med andra ord kan vinklade nyheter avgöra hur hur vi ser på verkligheten,


 


Om verkligeten visar sig inte stämma med var man trodde, kommer man då få minskat förtroende för politiska processer (hur valet går till)? Detta visade sig också stämma. Slutsatsen blir att det är viktigt att medierna inte är vinklade för att vi ska upprätthålla förtroende för en central demokratisk process som valet är. Vinklade nyheter är ett problem!