Inlägg

Visar inlägg från maj, 2015

Att leva ett uppkopplat liv - ICA 2015 vol. 2

I eftermiddag är jag på en session med namnet Shame, Hackers, and Nonhumans: Control and Resistance in New Media . Lite svårare att skriva korta referat av innehåll eftersom presentationerna inte är så resultatinriktade som i sektionen för politisk kommunikation. Demonstrating and Articulating Expertise: Hackers Acting About Media Technologies and Infrastructures Sebastian Kubitschko, U of Bremen/ U of Goldsmiths, UNITED KINGDOM Handlade om hackerorganisationer och dess koppling till politik. Författaren menar att hacking är praktiserande av expertis och att de fått en etablerad plats i den politiska processen (i Tyskland). Poängen är att den expertis som hackers står för är av demokratisk nytta genom att synliggörs de demokratiska de politiska implikationerna av teknologisk utveckling. The Transductive Botnet: A Theory and History of Hacktivist DDoS Attacks Marco Deseriis, Northeastern U, USA Det där förstod jag inte alls…..berodde kanske på att han inte hade

Opinionsklimat och vinklade nyheter - ICA 2015 vol 1.

Här kommer en första rapport från årets ICA-konferens där jag ska presentera min egen forskning på söndag. Idag och imorgon lyssnar jag på andra. Bland annat det här: Be Published or Perish: Polls and Party Coverage in the Run up to the 2013 German Election Campaign Sjoerd Stolwijk, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Andreas Schuck, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS När man får framgång i opinionen får man framgång i mediebevakning. Men faktum var att man också fick negativ bevakning. Förklaringen är kanske att det inte hände så mycket i opinionen så att opinionsundersökningarna inte fick någon Bandwagoneffeekt. Perceived Opinion Climate Mediates the Effect of Selective Exposure on Political Polarization: Experimental Evidence From the Netherlands Damian Trilling, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Marijn Van Klingeren, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Yariv Tsfati, U of Haifa, ISRAEL Hur leder egentligen selektiv exponering till polariserade åsikter? Författarna visar att d