Opinionsklimat och vinklade nyheter - ICA 2015 vol 1.Här kommer en första rapport från årets ICA-konferens där jag ska presentera min egen forskning på söndag. Idag och imorgon lyssnar jag på andra. Bland annat det här:


Be Published or Perish: Polls and Party Coverage in the Run up to the 2013 German Election Campaign Sjoerd Stolwijk, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Andreas Schuck, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS


När man får framgång i opinionen får man framgång i mediebevakning. Men faktum var att man också fick negativ bevakning. Förklaringen är kanske att det inte hände så mycket i opinionen så att opinionsundersökningarna inte fick någon Bandwagoneffeekt.
Perceived Opinion Climate Mediates the Effect of Selective Exposure on Political Polarization: Experimental Evidence From the Netherlands Damian Trilling, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Marijn Van Klingeren, U of Amsterdam, THE NETHERLANDS Yariv Tsfati, U of Haifa, ISRAEL


Hur leder egentligen selektiv exponering till polariserade åsikter? Författarna visar att det finns Bandwagoneffekter. Om upplever man att det finns opinionsstöd för de egna åsikterna blir man mer polariserad. Men det spelar inte så stor roll om nyheterna är vinklade på ett eller annat sätt.


Calling it Wrong: Partisan Media Effects on Electoral Expectations and Institutional Trust Andrew M. Daniller, U of Pennsylvania, USA Laura Silver, U of Pennsylvania, USA Devra C. Moehler, U of Pennsylvania, USA


 Detta paper verkar visa motsatsen från det förra. Om man utsätter sig för vinklade nyheter och är övertygad anhängare tror man att man ska vinna. Intressant att den amerikanska publiken visserligen i första hand ser på ganska balanserade nyheter, men stora delar av både demokrater och republikaner tenderar att också välja nyheter som passar deras ideologiska hemvist. Resultaten visar också att dessa verklighetsbilder avgör hur man tror att valet ska gå, speciellt om de tittar på Fox News och liknande nyhetsprogram. Med andra ord kan vinklade nyheter avgöra hur hur vi ser på verkligheten,


 


Om verkligeten visar sig inte stämma med var man trodde, kommer man då få minskat förtroende för politiska processer (hur valet går till)? Detta visade sig också stämma. Slutsatsen blir att det är viktigt att medierna inte är vinklade för att vi ska upprätthålla förtroende för en central demokratisk process som valet är. Vinklade nyheter är ett problem!


 


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1