onsdag 30 september 2020

Sanning, förbannad lögn & journalistik

Rubriken är titeln på den bok som släpptes av Mediestudier igår. Undertecknad bidrar i boken med ett kapitel, där jag försöker bringa lite reda i objektivitetsbegreppet. Men det finns många kapitel i boken, flera är långt mer intressanta än det jag skrivit.

Nicklas Håkansson gör en pilotstudie för att mäta den så omtalade GAL-TAN dimensionen i svenska nyhetsmediers valbevakning (jo, det funkar och rörelsen från 2010 till 2018 går från att vara mer GAL till mer TAN). 

Ett annat kapitel som jag gärna lyfter fram är Helena Olssons reflektioner kring om det är så att journalistik som kunskapsproduktion passar sämre in i konservativa värderingars världsbild, då den ofta handlar om svaga grupper och har tendenser till att vara omhändertagande.

Mats Ekström och Nils Hansson tittar från lite olika vinklar på hur journalister försöker hantera den svårfångade sanningen i journalistisk praktik. Sanning och lögn som drivkrafter för att publicera något diskuterar Olle Lidbom och Jonas Andersson Schwarz i andra kapitel.

Grunden för boken finns på flera sätt hos statsvetarprofessorn Jörgen Westerståhl och hans objektivitetsstudier. Elin Gardeström, som är redaktör tillsammans med Lars Truedson, dyker på djupet i Westerståhldebatten och hans projekt i att försöka mäta journalistisk objektivitet. 

Igår var jag tillsammans med flera av författarna med på seminariet "Är den professionella reporterrollen hotad?" Seminariet kommer framöver att finnas på Youtube och jag kommer då lägga det i kommentarsfältet.

Är man intresserad av boken finns den nedladdningsbar här.

För den som inte fått nog finns också ett kommande webinar där flera av författarna också deltar. Seminariet heter "Klarar journalistiken säga sanningen. Vill man lyssna (20 oktober) gör man det här.
 

 

fredag 25 september 2020

Om att samlas runt flaggan (rally around the flag)

Idag skriver jag tillsammans med kollegorna Peter Esaiasson,
Jacob Sohlberg och Marina Ghersetti på DN-debatt om vår
studie som precis blivit publicerad i European Journal of Political Reserach. Studien handlar om rallyeffekter, dvs. det opinionsfenomen som innebär att stöd för sittande regering/president ökar när landet upplevs hotat. Forskningen har framförallt tittat på stöd för USA:s president i tider av krig och internationella konflikter. Men det har efterhand breddats till att innefatta bl a terrorism. Nu visar vi - och även forskare i andra länder - att fenomenet kan kopplas till coronapandemin. Stödet gick upp, inte bara för regering, utan även för myndigheter generellt. Dessutom ökade det mellanmänskliga förtroendet. 

Denna "yra" av patriotism, som fanns under mars och april 2020, har många positiva konsekvenser. Man håller ihop och försöker klara av svårigheter tillsammans och det är lättare att få människor att ta till sig råd och rekommendationer. Men det finns baksidor. Obekväma röster kan lättare tystas och risken finns alltid att politiker genomför åtgärder som aldrig gått att genomföra i "fredstid". Så frågan vi ställer i slutet är vem som är den obekväma rösten när rallyeffekten slår till.

Läs DN-artikeln här.

Läs forskningsartikeln här.

 

torsdag 10 september 2020

Du skall icke nysa (offentligt)!

En av de klassiska politiska skandalerna - som inte
handlar om politik i snäv bemärkelse utan om
politikers vandel - är hur man beter sig. Ibland handlar det om sådant som sker privat, ibland om det som sker i offentligheten. Inte minst
är det kritiskt när personen ifråga bryter mot
allmänna normer eller partiets egna politiska förslag. 

Att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson snorade och hostade i riksdagen gick inte obemärkt förbi och har kritiserats av såväl andra politiker som nyhetskommentatorer. Sverigdemokraterna och Åkesson har profilerat sig som kritiker av den svenska strategin och inte minst propagerat för användande av munskydd. Något sådant hade dock inte partiledaren på sig under debatten eller i intervjuer med journalister. Inte heller hade han testat sig för covid-19, men menade att han skulle göra det så fort han fick tid.

Försvaret av Åkesson, som snabbt aktiverades i kommentarsfälten i sociala medier gick ut på att SD:s partiledare faktiskt följde reglerna från Folkhälsomyndigheten. Åkesson menade också att han använder munskydd när det behövs, dvs. när trängsel gör att social distansering inte är möjlig.

Tror knappast att "Host och nysskandalen" kommer bli mer än en krusning på ytan, men den visar hur känsligt politikers agerande är. Dubbelmoral sticker alltid i ögonen på väljarna och är en av de mest tacksamma nyhetsvinklarna som finns. Dessutom är det effektiv ammunition för politiska motståndare. Sådant ska man inte bjuda på!torsdag 3 september 2020

Corona och förorten

 Redan i coronapandemins början våren 2020 kom det uppgifter om att boende i Järvaområdet i norra Stockholm, särskilt de med somalisk bakgrund, var särskilt hårt drabbade av viruset. Många döda och hög smittspridning. Det visade sig att det var ett generellt drag. Precis som i alla kriser och katastrofer är det människor som är socialt och ekonomiskt utsatta som drabbas hårdast. Förorterna i Sverige var inget undantag.

Men förklaringarna i den allmänna debatten var breda. Det talades brister i krisinformation, om språk och kultur, även om de mer klassmässiga förklaringar med större svårigheter till social distansering på grund av ekonomiska faktorer fick större fäste efterhand. 

I vår rapport Kriskommunikation och segregation i en pandemi - Hur boende i utsatta områdem informerade sig om coronaviruset 2020 - riktar vi sökljuset mot kriskommunikationens betydelse i pandemins inledning våren 2020. Med intervjuer och enkäter från Boendepanelen (Hjällbo och Östra Bergsjön i Göteborg) visar vi att det finns strukturella olikheter även ifråga om informationsimhämtning som troligen också bidrog till hur pandemin utvecklades i de svenska förorterna. 

Läs rapporten här.

Ta del av nyheten om rapporten på JMGs webb och ladda ner den här.

Titta gärna på inslaget med Peter Esaiasson i SVT här.