söndag 27 maj 2018

Sverige på valaffischerna. Veckans valaffisch v.22

Får vi se några svenska flaggor på valaffischerna i årets valrörelse? Med tanke på hur nationalism och svenska värderingar präglat debatten de senaste åren är det inte otänkbart. Ser man historiskt har relationen till nationalism, flaggor och användande av ord som Sverige, svenskar mm gått upp och ner partiernas politiska kommunikation. 

Att tilltala väljarna med "svenskar" är generellt inte heller så vanligt. Det förekommer tidigt 1900-tal, men hör till undantagen även då. Sverige och symboler för riket är vanligare, men har sina toppar och dalar. 

I förkrigstidens valaffischer var det framförallt högerpartierna som fyllde valaffischerna med allehanda symboler för Sverige. Moder Svea, tre kronor, flaggan, Engelbrekt och hans armborst får symbolisera Sverige. Men efter kriget är Sverigesymbolerna försvunna från valaffischerna förutom en eller annan flagga.

Först i mitten på 1970-talet vänder det igen. I valet 1976 använder Folkpartiet uttrycket "I Folkpartiets Sverige...." med olika sakpolitiska varianter på affischerna. Moderaterna tycker att "Sverige är värt en bättre regering". Svenska flaggan lyser dock med sin frånvaro och när den dyker upp är det från ett kanske lite oväntat håll. Det är Sveriges kommunistiska parti som använder flaggan för att visa oberoendet från Moskva i 1979 års valrörelse.

Valen 1982 och 1985 var svenska flaggans val. 1982 körde Socialdemokraterna nästan genomgående med svenska flaggor  med budskapen om att Sverige skulle bli bättre med en socialdemokratisk regering. Moderaterna kontrade 1985 med budskapet att löntagarfonder och socialism hotade Sverige till ackompanjemang av svenska flaggor och den egna loggan.

Men sedan försvinner både flaggan och Sverige från valaffischerna igen. Folkpartiet har sin slogan att de ska "befria...." olika saker 1991, och då ska även "Sverige" befrias. Men annars är det skralt med nationella symboler på valaffischerna till riksdagsvalen. Närmast är Sverigedemokraterna som tidigare hade facklan med formen som en svensk flagga. Men den är ersatt av blåsippan som ju visserligen är gul och blå, men att den skulle vara en symbol för Sverige är att dra det lite långt.

Så blir det några svenska flaggor på valaffischerna 2018? Mitt tips är att affischerna blir flagglösa även i valrörelsen 2018. Inkluderas flaggan blir den väldigt styrande för färgval och konkurrerar också med färgerna på partiernas loggor, vilket gör att den troligen får stryka på foten i år igen. Men jag har haft fel förr!
måndag 21 maj 2018

Radikal ungdom. Veckans valaffisch v.21


Det är välkänt att partiernas ungdomsförbund ser sin egen roll som en ideologisk blåslampa i rumpan på moderpartiet. Det gäller oavsett om partiet ligger till höger eller vänster på skalan, ungdomsavdelningen ligger alltid ”längre ut”. I fallet Sverigedemokraterna gick det ju till och med så långt att hela ungdomsavdelningen sparkades, och eftersom det var de som hade rätten till namnet fick partiet skapa en ny ungdomsavdelning med ett annat namn (Ungsvenskarna istället för Sverigedemokratisk ungdom).

Men det är inte bara på det ideologiska planet som ungdomsavdelningarna är mer radikala än moderpartierna. Det gäller också kommunikationen och kanske i synnerhet i valtider. Det är ungdomsavdelningarna som tar ut svängarna mest, som helt enkelt vågar mer – oavsett om det handlar om (plumpa) skämt, jämförelser eller hyllningar av sig själva. Eller negativa bilder.
Negativa kampanjer ser man vanligtvis inte så mycket av i Sverige,
men Grön ungdom gick så att säga hela vägen inför folkomröstningen om euron 2003. Deras serie om fyra affischer som propagerar mot euron kombinerar alla tänkbara negativa associationer: liemannen, giljotinen, bödelns yxa och den omänskliga bördan avbildas i hotfullt grodperspektiv med domedagsmoln och giftiga färger. Som en Bergmanfilm på syra, ungefär.


Det är svårt att veta om affischerna fick avsedd effekt, men svenskarna röstade ju nej…

//Orla Vigsø