Inlägg

Visar inlägg från december, 2013

Ny bok om politisk kommunikativa kulturer

Bild
I veckan kom en ny bok - Political Communication Cultures in Europe - där min JMG-kollega Nicklas Håkansson bidrar med flera kapitel. Boken bygger på intervjuer med politiker och journalister i nio europeiska länder. Ska bli riktigt spännande att läsa!

Medierna som vaccin mot korruption

Bild
Jag brukar ibland hävda att det bara finns skandaler i en demokrati. Vi kan ha synpunkter på mediernas sätt att bevaka samhällsfrågor, men i stort är skandaler ett sundhetstecken. Skulle inte medierna avslöja några oegentligheter under ett år skulle man bli allvarligt oroad över sakernas tillstånd. På JMG disputerade Mathias Färdigh förra fredagen med en avhandling som handlar om mediernas roll för att stävja korruption. Mathias visar att medierna spelar roll, men det är ett komplicerat samspel mellan olika faktorer. Dessutom lyfter han fram att tillgängligheten till information är central, inte bara att det finns möjligheter att granska makthavare. Läs mer om avhandlingen här

Snart är det jul....ganska skönt

Bild
Det är inte så många dagar kvar av 2013. Ska bli otroligt skönt med lite ledigt efter ett forskarår som nu börjar ge en del resultat. Mina prefektår satte tydliga spår i publikationslistan, dvs. att det blev ett stort hål i den. Nu börjar saker och ting se lite bättre ut. Om några dagar kommer min och Tomas Odéns bok om politisk annonsering i svensk dagspress ut. Dessutom har jag lämnat manus till två andra böcker. Den ena är en kursbok i politisk kommunikation som jag skrivit tillsammans med Staffan Kumlin, Elin Naurin och Lena Wängnerud. Dessutom har jag, Nicklas Håkansson och Orla Vigsö snart lämnat allt material till en bok om svenska valaffischer. Riktigt kul att projekt som pågått ett tag äntligen blir färdiga. Men jag också fått flera artiklar publicerade i internationella tidskrifter och bokkapitel, vilket gör att året kan summeras som ganska produktivt. Och med tanke på vad som är i pipeline, ser 2014 ännu bättre ut. De nämnda böckerna plus i dagsläget fyra artiklar i in

Projektet snart igång

I oktober fick jag och Stina Bengtsson det glädjande beskedet att vår ansökan om Digital mediemoral beviljats medel från Riksbankens jubileumsfond. Nu blir det tre års forskning där vi ska dyka ner på frågor om hur våra nya medievanor med ständig uppkoppling via mobiler och andra apparater påverkar hur vi umgås med varandra. Kunde inte låta bli att skriva en liten krönika i ämnet som en teaser. Läs krönikan här . Vill du läsa lite om projektet interjvuas Stina här .