Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2015

Vad gör egentligen journalister när de utkräver ansvar av politiker?

I veckan fick Mats Ekström, Monika Djerf-Pierre, Nicklas Håkansson och undertecknad en ny artikel publicerad i Journalism Practice. I denna artikel studerar vi i detalj vad journalister egentligen gör när de utkräver ansvar. Genom detaljerade analyser av ministerintervjuer under Saabkrisen för några år sedan och 1970- och 1980-talet textil och varvskriser skiljer vi ut ett antal olika sätt som journalister använder den ansvarsutkrävande intervjun som resurs i nyhetsproduktionen. Läs artikeln här . Abstract News interviews are contexts in which political responsibilities are articulated and negotiated. Although the accountability interview is recognized as a commonsense practice in journalism, and the research on political interviews is substantial, it partly remains to explore how responsibilities are negotiated in different forms of questioning in journalism. This study investigates three generic forms of questioning: accountability questioning, the clarifying of prom

Handbok i journalistikforskning

Bild
Nu har den kommit från tryckeriet. Handbok i journalistikforskning med Michael Karlsson och Jesper Strömbäck som redaktörer. Själv bidrar jag med ett kapitel om Journalistiken, objektiviteten och partiskheten . Handboken är som Jesper skriver på sin hemsida: "Med handbok avses då inte böcker om ”så här gör man”, utan böcker som sammanfattar vad forskningen  inom ett utvalt område visar. Den grundläggande idén är  att läsarna inom ramen för en och samma bok ska få en god och heltäckande orientering om vilka de viktigaste forskningsinriktningarna och forskningsresultaten inom ett visst område är. Därmed bidrar handböcker till att definiera ett visst forskningsområde, samtidigt som de fungerar som en effektiv genväg om man behöver orientera sig i och snabbt läsa in sig på ett område."

Fler roliga satirbilder av SD:s kampanj och av SL:s reklampolicy

Bild
    Fler exempel finns på SvD:s sajt. Klicka här .

Ibland är reklam allt - SD:s reklam i Stockholms tunnelbana

Bild
Sverigedemokraterna hoppades givetvis på stor (medie)uppmärksamhet med den provokativa reklamkampanjen i Stockholms tunnelbana. Men frågan är om det inte överträffade deras egna förväntningar. Demonstrationer, nedrivna annonser, JK-anmälningar, viral storm och till och med internationellt genomslag (om än ett kritiskt sådant). Det finns många trådar att ta i när det gäller SD:s kampanj. Här är några: - politisk reklam är inte något som vi ser under valrörelserna. När tidningarna inte längre är självklara opinionsbildare för partierna (och om man inte har egen press) blir alternativet att köpa annonsplats allt mer lockande. Dessutom är enkla reklambudskap med text och bilder mer tacksamma för viral spridning. - ska verksamheter som är allmänna verkligen vara kommersialiserade? Ska man som resenär i en offentligt finansierad verksamhet behöva se kommersiella och politiska budskap eller bör det kanske vara en fredad zon? Går vi åt andra hållet kanske vi borde tillåta försäljning av