Att leva ett uppkopplat liv - ICA 2015 vol. 2I eftermiddag är jag på en session med namnet Shame, Hackers, and Nonhumans: Control and Resistance in New Media. Lite svårare att skriva korta referat av innehåll eftersom presentationerna inte är så resultatinriktade som i sektionen för politisk kommunikation.

Demonstrating and Articulating Expertise: Hackers Acting About Media Technologies and Infrastructures Sebastian Kubitschko, U of Bremen/ U of Goldsmiths, UNITED KINGDOM

Handlade om hackerorganisationer och dess koppling till politik. Författaren menar att hacking är praktiserande av expertis och att de fått en etablerad plats i den politiska processen (i Tyskland). Poängen är att den expertis som hackers står för är av demokratisk nytta genom att synliggörs de demokratiska de politiska implikationerna av teknologisk utveckling.


The Transductive Botnet: A Theory and History of Hacktivist DDoS Attacks Marco Deseriis, Northeastern U, USA

Det där förstod jag inte alls…..berodde kanske på att han inte hade någon powerpoint eftersom hans dator blivit stulen. Men jag är tveksam till om jag hade förstått ändå

Heuristics of the Algorithm: Big Data, User Interpretation and Institutional Translation Goran Bolin, Sodertorn U, SWEDEN Jonas Andersson Schwarz, Sodertorn U, SWEDEN

Här handlar det både om hur medieanvändare och medieindustrin ser på publikövervakning, management och reglering i relation till Big-data. Visst har publiken alltid varit en "vara" med det finns skillnader mellan förr och nu. Nu handlar det om registering istället för beskrivning, inte intressant vem man är utan vad man gör. Bolin och Andersson menar att vi gått från att publiken gått från att vara en text, till en vara till att producera innehåll. Vi är idag producenter till medieindustrin och industrin tillhandahåller mer eller mindre bara infrastrukturen.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1