Post crisis alerts - ett nytt forskningsfält?

Forskning kring hur människor ska förbereda sig inför en kris och hur de ska agera när krisen bryter ut finns det gott om. I Kriskommunikation 2.0 var det också vårt fokus och även i det nya projektet KRISAMS kommer kommunikation under den akuta krisfasen finnas med, även om vi där framförallt tar sikte på långsiktiga effekter.

Men efter orkanen Irma inser jag att vi kanske behöver uppmärksamma och forska om krisinformation efter krisen - post crisis alerts. Det visar sig att när krisen är över förolyckas människor också, kanske i minst lika hög grad som under själva krisen. 

Inom forskningen har man så vitt jag sett inte diskuterat denna form av kriskommunikation. Det kanske behövs eftersom det finns flera exempel på händelser efter orkanen Irma där människor betett sig på ett sätt de inte borde. Det har tyvärr återigen hänt att människor använder elgeneratorer drivna på diesel inomhus och dör av kolmonoxidförgiftning. Andra har dött av att de gått ut efter orkanen bedarrat och fått elstötar av nedfallande ledningar. Dessutom har det uppmärksammats att människor varit ute och kört trots att utegångsförbudet fortfarande gällde. Risken för olyckor med nedfallna träd, elkablar eller annat var överhängande och folk visste nog inte egentligen varför utegångsförbudet gällde. En annan sak gäller om vattnet är ok att dricka. Trots att det rinner som vanligt i kranen kan det vara förorenat.

Med andra ord har nog jag och mina kriskommunikationsforskarkollegor varit allt för inriktade på att människor inte ska förolyckas av själva orkanen, översvämningen eller vilken kris det nu gäller. Men vi har nog brustit i intresset för post crisis alerts.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1