Populismen och journalistiken går faktiskt hand i hand

Det förs många diskussioner om journalistik och populism i dessa dagar. Ett problem eller ett dilemma som behöver diskuteras mer är  nyhetsjournalistiken och dess medielogik passar väldigt populistisk politik väldigt bra. Går man till det som inom medieforskning brukar känneteckna medialiseringstekniker är det drag som också passar bra in på hur populistisk politik generellt sett kommuniceras. Gudmund Henres myntade begreppet medialiseringstekniker på 1970-talet och lyfte fram sex punkter. Den sjunde - stereotypisering - har medieprofessorn Jesper Strömbäck lagt till senare 1. Tillspetsning – en händelse eller uttalande som i sig  tillspetsad, dvs. att en källa eller journalisten själv måste formulera sig kort, klar och tydligt.
2. Förenkling – Komplexitet måste ersättas av förenklingar. Det får inte finnas för många argument och nyanseringar.
3. Polarisering –  polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. De väcker känslor och förenklar också ofta olika uppfattningar i en fråga
4. Intensifiering – ett häftigt utbrott, strejker, våld och annan dramatik är spännande. De ger också möjlighet till ett levande och intresseväckande berättande.
5. Konkretisering – att uppmärksamma det som är konkret eller konkretisera det som egentligen är abstrakt är två sätt att fånga människors uppmärksamhet.
6. Personifiering – få saker intresserar människor lika mycket som andra människor. Att lyfta fram enskilda personer är ett enkelt sätt att möjliggöra identifikation.
7. Stereotypisering – stereotyper används för att spara tid och kraft när vi tar till oss ny information. Medierna använder också stereotyper i nyheterna för att vi lättare ska känna igen oss.

Problemet som nyhetsjournalistiken har är att politisk populism på många sätt passar som handen i handsken för de tekniker som medierna använder för att fånga vårt intresse. Jag har sett vissa diskussioner om hur exempelvis Trumps sätt att kommunicera skapar många klick och därmed också är en inkomstkälla för journalistiken. Detta samtidigt som han attackerar och försöker förminska nyhetsmediernas legitimitet. Med andra ord är dagens nyhetsjournalistik där man jagar nyheter och läsare i hög hastighet och där framgång mäts i antalet klick fångar i populistiska politikers sätt att kommunicera politik. Frågan är vilken annan sorts journalistik som är möjlig eller om att andra politiker också kommer att dras med i ett allt mer medialiserat politiskt språk.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1