TV-reklam och EU-valet del 4 (Folkpartiet)

Folkpartiet har en uttalad personvalskampanj och två av topp-kandidaterna (Marit Paulsen och Jesko Selimovic) har egna reklamfilmer. Uttrycken är mycket olika. Paulsens film fokuserar på henne som person och det svenska (hon står ute på en åker bland kossor). Selimovics film tar sin utgångspunkt i EU som fredsprojekt, vilket givetvis får extra tyngd med hans bakgrund.

Marit Paulsen
https://www.youtube.com/watch?v=pBo2QwwDtNQ


Jasenko Selimovic
https://www.youtube.com/watch?v=YZF8cSTY__U