Docenten och rörmokaren

Docent X hade fått till uppgift att hålla tal på en festlighet, där två närstående institutioner deltog. Flera andra höll också tal men docent Xs tal var det bästa, det många minns efteråt. Kanske för att det sa något om akdemiker och deras (lite självironiska) självbild. 


Docenten och rörmokaren

Talet inleddes med att docenten berättade om grannsämjan i kvarteret där han bodde, att alla kom så väldigt bra överens. Om det behövdes brukade de också hjälpa varandra. Något behövde kanske lånas, en tjänst behövde utföras. Grannarna kom alltid till varandras hjälp. Balansen i den lokala bytesekonomin upprätthölls genom att grannarna bytte tjänster och gentjänster. Som ett talande exempel på grannsämjan berättade docenten om hans granne rörmokaren, som utan att knota kom och hjälpte docenten med olika VVS-problem, som ett stopp i avloppet eller vad det nu kunde vara. Som tack för den utförda tjänsten fick römokaren i gengäld en "skarp dinstinktion" av statsvetardocenten. Vad kan bättre uttrycka grannsämjans utbyte av tjänster och gentjänster?


Vad är vi bra för - egentligen?

Anekdoten åskådliggör något som jag tror att många akademiker upplever (de som botar cancer undantagna). Är vi till någon stor nytta för mänskligheten - egentligen?  En annan kollega sa en gång lite lakoniskt att "staten låter väl oss hållas, så att vi inte orsakar någon större skada i samhället". Denna nedvärderande syn på det egna värvet kan givetvis bemötas med motargument. Mycket forskning används i samhället och även den forskning som inte direkt går att applicera i praktisk verksamhet tjänar sitt syfte genom att utöka kunskapen om hur världen ser ut och fungerar.


Vad är ett arbete?

Under den tid jag befunnit mig i akademin har spänningen mellan "nytta" och "onytta" alltid funnits. Jag har studerat religionsvetenskap, ekonomi, statskunskap och medie- och kommunikationsvetenskap sedan 1980-talet och givetvis kan inte allt "nyttiggöras". Men det betyder ju inte att allt är värdelöst. Människan lever ju inte av "bröd allena" och flera gånger har jag märkt att många saker jag gjort och skrivit fått vingar. Inte minst då före detta studenter kommit fram och berättat att det de lärde sig på min kurs för många år sedan hjälpt dem i sitt yrkesliv. Så det är faktiskt ganska viktigt med distinktioner!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Election Posters Around the Globe. Political Campaigning in the Public Space

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28

Fyra spaningar i invasionens skugga