Informationssökningsrepertoarer och dess beständighet - ny vetenskaplig artikel

En helt avgörande faktor för framgångsrik kriskommunikation är att förstå människors vardag och inte minst deras medievardag. Mina kollegor och jag har under de senaste åren försökt begripa oss på hur människors strategier för att söka information under en kris fungerar. Vart vänder man sig? Vilka källor litar man på och inte minst hur kombinerar människor olika informationskällor under en kris. 

 

Informationssökningsrepertoarer

Tillsammans med mina kollegor Sofia Johansson (försteförfattare) och Johannes Johansson har vi (the three Johanssons) undersökt hur människor kombinerar olika informationskällor under en kris (så kallade repertoarer). Dessa repertoarer, som används för att söka information om krisen – i vårt fall COVID-19 –, består av traditionella nyheter, utländska nyheter, alternativa nyhetskanaler, sociala medier, myndigheters webbplatser och kontakter med släkt, vänner och bekanta. Forskningen som tittat på repertoarer tidigare har utgått från att dessa är ganska stabila, att de inte förändras. 

 

Föränderliga repertoarer

Men våra analyser visar tvärtom att de är dynamiska. För det första finns det lite olika repertoarer. En del använder det mesta som finns att tillgå, så kallade ”pluralister” och ”news junkies”, där de senare mest skiljer ut sig i att de uppdaterar sig många gånger om dagen. Andra är mer selektiva och koncentrerar sina försök att informera sig till olika kanaler.  ”Traditionalister” är som namnet låter en grupp som mest letar information på svenska nyhetsmedier. Sedan finns det de som inte letar särskilt mycket information överhuvudtaget, så kallade ”minimalister”.


Krisens allvar avgör

Poängen är att repertoarerna förändras beroende på hur allvarlig krisen är, vilket i vårt fall är knutet till olika infektionsvågor under pandemin. När smittspridningen var stor och dödstalen var höga breddade många sina repertoarer för att sedan smalna av dem när smittvågorna avtog. Dessutom visade det sig att traditionella bakgrundsfaktorer, såsom ålder, kön och utbildning, inte hängde ihop med hur repertoarer breddades. 

 

Take aways

Vad betyder då det här? En viktig lärdom är att människor inte beter sig som de brukar när informationsbehovet är som störst. Därmed kan vi inte riktigt använda den kunskap vi samlat in om hur människor använder medier och andra informationskanaler när det inte är kris. Vi beter oss (till viss del) annorlunda under kriser).


Aritkeln i sin helhet

För den som vill läsa artikeln finns den som open acess publicerad i tidskriften Mass Communication and Society.

Sofia Johansson, Bengt Johansson & Johannes Johansson (2023) The Dynamics of Information-Seeking Repertoires: A Cross-Sectional Latent Class Analysis of Information-Seeking During the COVID-19 Pandemic, Mass Communication and Society, DOI: 10.1080/15205436.2023.2258863

 

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Election Posters Around the Globe. Political Campaigning in the Public Space

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28

Fyra spaningar i invasionens skugga