Har Tegnell förvandlats från igelkott till räv?

Att vara tvärsäker har sina risker. Man framstår i väldigt dålig dager om det visar sig att ståndpunkten -  som framhävdats med emfas - visar sig vara felaktig. Det var visst de andra som hade rätt, inte jag.

I coronapandemins spår har skyttegravskriget varit igång ett tag. Följer man debatten är det hårda oförsonliga ord om vem som har rätt och fel och intensiteten ökade rejält efter mätningarna som indikerade att en ganska låg andel av svenskarna bär på antikroppar, trots att viruset varit spritt i samhället i flera månader.

Läste precis Ola Wongs artikel i Kvartal där han refererar till Philip Tetlocks bok Superprognostik – Konsten att förutsäga framtiden. De tvärsäkra igelkottarna och de tvivlande rävarna.Vem är räv och vem är igelkott i coronadebatten? Själv är jag i grunden en tvivlande person, eller en räv om man så vill. Velar ofta runt om vad jag egentligen tycker. Helst vill jag lyssna på (ännu) fler röster innan jag bestämmer mig. Mer fakta på bordet helt enkelt. Ifråga om coronahanteringen tyckte jag att Sveriges strategi verkat vara rimlig. Men antalet döda förskräcker och när relativt få verkar vara haft sjukdomen funderar man ju. Skulle vi stängt ner hårdare? Men hade det hjälpt när äldreomsorgen ser ut som den gör? Skulle utlandsresenärer satts i karantän direkt? Kunde inte ett vidsträckt användande av munskydd ändå varit en poäng? Finns många frågor, men det är rimligen så att vi får vänta med facit tills dess att pandemin ligger bakom oss. Då har vi - förhoppningsvis - ett slutgiltigt svar på hur vi borde gjort.

Jag fascineras ändå av de starka åsikterna och tvärsäkerheten. På många sätt liknar det religiösa övertygelser (eller politiskt/ideologiska). Religiös tro ju i och för sig lättare att vara tvärsäker om, eftersom ingen kan kolla vem som faktiskt har rätt, åtminstone inte innan Domedagen (om man nu tror på den!). Som sagt, den som lever får se (eller i religionens fall får man väl se när man dör).

Men likheten till religion och ideologi bygger också på att många satsat sig själva i coronapositionerna. Synen på corona blir helt enkelt en viktig del av självbilden och byggs identiteten på en viss föreställning om hur världen ser ut är det också svårt att ändra åsikt, oavsett hur mycket bevis det finns för motsatsen. Flera psykologiska teorier pekar också ut hur ogärna vi ändrar vår ståndpunkt och dessutom ofta undviker information som inte går i vår favör.Vi tenderar också att hellre lyssna på information som stödjer vår åsikt. Allt för att slippa ändra oss.

Idag öppnade Anders Tegnell dörren för att alla delar i Sveriges coronastrategi inte varit optimala. Kanske skulle vissa saker gjorts annorlunda för att undvika antalet döda. Många har uppfattat och kritiserat Tegnell för att vara en igelkott, att han viftat bort kritik och inte alls kunna erkänna misstag. Men kanske har Tegnell förvandlats till en räv?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nytt förtroendeuppdrag

Election Posters Around the Globe. Political Campaigning in the Public Space

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28