Att försöka bli politisk

En av de allra roligaste sakerna i akademin är när doktorander man handledett disputerar. I fredags försvarade Gustav Persson (förtjänstfullt!) sin avhandling Being political in the media – Political identities in journalistic and Twitter discourse. Gustav visar i en serie analyser upp en mångfacetterad bild av hur aktörer, som vanligtvis inte brukar ses som politiska aktörer försöker göra sin röst hörd. Det är aktivister som på olika sätt använder både traditionella och sociala medier för att delta i ett offentligt politiskt samtal. På många sätt tonar en komplex bild fram. Exempelvis visar Gustav att det inte bara handlar om att ha en åsikt och sedan marknadsföra den. Att bli offentlig har sitt pris i krocken med medielogiken, där man tillskrivs en roll man inte riktigt var beredd på. Twitteranalyserna gör det tydligt att politisk kommunikation är långt ifrån det rationella politiska samtalet som vi ibland tycks tro, istället är det fyllt av känslor.

Läs mer om Gustavs avhandling här.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1