Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Våren 2020 ställde vi frågor i SOM-institutets coronaundersökning, där ett de svarande fick frågor om pandemin. Vi hade med frågor om man litade på att myndigheterna berättar allt de visste om viruset. Utöver det ställde vi en hypotetisk fråga om vad skälet i skulle kunna vara om myndigeter trots allt höll inne med information. Vad vi då såg var att de flesta trodde att vi medborgare fick reda på allt (65 procent) om viruset. De resterande trodde, i olika utsträckning, att myndigheterna då och då dolde information. På svaren om vilka dessa skäl kunde vara visade det sig att de med allmän misstro till myndigheters sanningsenlighet oftare menade att skälen var att de "inte hade kontroll", "att de skyddade sig själva" eller att tystnaden var ett sätt att "skydda regeringen"

Våren 2021 ställde vi dessa frågor ännu en gång för att se om det fanns några förändringar när pandemin pågått i ett år. Ett år då vi översköljts av krisinformation från myndigheterna. Vad hittade vi denna gång? Jo, en nedgång i andelen som var helt övertygade om att myndigheterna var helt transparenta då 57 procent uppgav det som svar (en minskning på 8 procentenheter). Men det mest intressanta var förskjutningen i synen på förklaringar. Det var ungefär lika många som menade att tystnad från myndigheter kunde bero på att de bara ville berätta sådant de var säkra på eller att undvika att skrämma medborgarna. Men väldigt många fler var det andra pandemiåret övertygade om att brist på transparens handlade om brist på kontroll av situationen, att myndigheten ville skydda sig själv eller skydda regeringen. Intressant är att den ökade benägenheten att föra fram dessa förklaringar både finns bland dem som står till vänster och höger ideologiskt. Men förändringen är avsevärt större hos de som lutar högerut och då framförallt bland de som sympatiserar med Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Tilltron till myndigheternas kriskommunikation har med andra ord blivit allt tydligare politiskt kodad under pandemin. 

Vad betyder då det här? En sak som kanske oroar är en ökad misstro mot den den svenska förvaltningsmodellen som ju bygger på en klar skiljelinje mellan förvaltning och politik, mellan myndigheter och regering. Men i alla svenskars ögon verkar inte denna gräns vara självklar, speciellt inte bland dem som stödjer dagens politiska opposition. Frågan är då om det är ett övergående fenomen som försvinner när krisen är över. Kanske handlar det också bara om syn på myndigheter kopplat till en kris med politiska dimensioner så som Covid-19 delvis kom att bli. Eller kan det kanske vara så att detta blir en bestående effekt av pandemin? Att det uppstått permanenta sprickor i allmänhetens syn på den svenska förvaltningsmodellen?

Läs de nya SOM-rapporterna (inklusive min) om Covid-19 HÄR.

Läs om 2020 års rapport HÄR


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nytt förtroendeuppdrag

Election Posters Around the Globe. Political Campaigning in the Public Space

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28