Raserar kriser samhällsförtroendet? KRISAMS drar igång"Forskning har visat att både myndigheters och mediers kriskommunikation ofta ifrågasätts under denna typ av händelser (Odén m fl. 2016), vilket aktualiserar frågor om relationen mellan kriskommunikation och samhällsförtroende, såsom: Vem litar man på vid kriser, och vad skiljer de tillitsfullas sätt att kommunicera under kriser från de misstroendes? Påverkas människors samhällsförtroende om det görs misstag då krisen kommuniceras? Är det kanske till och med så att olika erfarenheter av kriser och kriskommunikation får långsiktiga konsekvenser på människors förtroende för myndigheter, för nyhetsmedier och för tilliten till andra människor?
Mot denna bakgrund är KRISAMS övergripande syfte att studera hur samhällsförtroendet hos olika grupper påverkar kriskommunikationen, och hur kriskommunikationen påverkar förtroendet på kort och lång sikt". 

Så inleds projektansökan för projektet Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället (KRISAMS). Och eftersom Myndighetens för samhällsberedskap (MSB) i veckan gav positivt besked sätter vi igång och forskar om det här omgående. Forskningsprojektet leds av undertecknad och utförs vid Göteborgs universitet där forskare från JMG och statskunskap samarbetar.

Projektet har som utgångspunkt att relationen mellan kriskommunikation och samhällsförtroende måste studeras utifrån vad vi betecknar som ett multipublikt samhälle, det vill säga ett samhälle där individer och grupper av medborgare är mer eller mindre drabbade av olika kriser, har varierande samhällsförtroende, men också olika sätt och vanor för att inhämta och ta till sig krisinformation. Men förtroende är inte bara viktigt att studera i direkt anslutning till kriser. Eftersom förtroende är lätt att rasera, men tar långt tid att bygga upp, är det av största vikt att även studera förtroende och kriskommunikation en tid efter det att den akuta krisfasen är över.
 
KRISAMS kommer till 2021 forska om hur samhällsförtroende hänger samma med kriskommunikation. Vi kommer att jobba tätt ihop med LORE, opinionslaboratoriet vid Göteborgs universitet och Stockholmsattentatet kommer givetvis att vara ett centralt studieobjekt.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1