Political Communication Across Space and TIme (vol 3)

(5) Pressfrihet, och hur det uppfattas av journalister är frågan som Karin Voltmer tar upp. Hon menar att det inte finns en enda definition av begreppet. Hon ser att vissa tar över det som vi ofta menar är ett västerländskt synsätt. Men det finns andra, där man till viss del omtolkar pressfrihet i relation till den kulturella kontexter. Hon tittar närmare på Polen, Bulgarien (östeuropa) och Sydafrika och Namibia (södra Afrika). Hon förväntar sig att de östeuropeiska länderna tar över en mer västorienterat ideal, medan hon förväntar tolkningar som avviker mer från västerländska ideal i Afrika. Det visar sig i stor utsträckning stämma. Den liberala modellen är väldigt stark i östeuropa, medan afrikanska journalister mer tenderar att tycka att medierna ska ta ett stort samhällsansvar.
(6) Hur ser journalisterna på mediernas makt var frågan i Arjen van Dalen & Peter van Aelst paper. Genom att göra en survey i ett antal olika länder hittar de vissa skillnader. Resultaten tror journalister i Norge mer på TV:s makt än spanska journalister. Generellt sett tror alla att statsministern är den mäktigaste dagordningssättaren. Men medierna ses som viktiga - särskilt i de nordeuropeiska länderna. I sydeuropa och Tyskland tror journalisterna mer på politikernas makt.
(7) Lars Nord och Jesper Strömbäck gjorde i sitt paper en presentation av Prime-Time Politics. Till sin förvåning hittade de inte en linjär ökning av journalisters tolkande och tyckande, skandaler och presentationer av politiken som spel mellan 1998-2010. Visserligen intervjuar journalister allt oftare varandra, men andra delar av en mer tävlingsinriktad politisk bevakning verkar inte ha förändrats systematiskt det senaste decenniet

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1