Politica Communication Across Space and TIme (vol 7)

Nu var man färdigpresenterad och klar. Fick bra respons på mina valaffischer och här kommer en sista rapport från den sista sessionen (säg inte att vi latar oss när vi slutar halv sju på fredag kväll).
15) Från ett forskningsprojekt som undersöker politiskt kommunikativa kulturer (där Nicklas Håkansson är den svenske representanten) presenterade Eva Mayerhöfer lite resultat som kommer i en kommande bok. Projektet har gjort omfattande intervjuer med mediaeliter och politiska eliter i de undersökta länderna, där de svarat på frågor om hur de upplever det politiskt kommunikativa systemet. Det finns många resultat, men en intressant är att eliter i de nordiska länderna upplever att medierna har större makt än dem i Sydeuropa.
16) Stefan Kolb och Sunje Paasch-Colberg presenterade forskning om "media attention cycles". Ett paper som fokuserade på metodologiska problem. De tittar på hur biltrafik som en miljöfråga tas upp i England och Tyskland från 1965 och framåt. Mest presentation om hur man kanske kan använda statistisk tidserieanalys som hjälp, men ärligt talat förstod jag inte så mycket.
17) Christian Schemer, Rinaldo Kuhne & Jörg Matthes problematiserar på metodologiska grunder medieforskarnas försök att jämföra mellan länder och tid. Vad de var ute efter var att vi tenderar att inte noggrant faktiskt undersöka om våra variabler mätte samma saker i olika länder och över tid. De föreslog - om jag fattade rätt - att vi borde jobba med latenta variabler (faktorer) där vi kan testa om de olika indikatorerna hänger samman i olika populationer.
18) James Stanyer stod för den sista presentationen. Politiska sex-skandaler var ämnet. Stanyer har tittat på alla sex-skandaler (otrohet) mellan 1990-2009 i Australien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, USA och England. USA "vann" (45), England två (34) och Australien trea (10) och sedan bara några få i de andra.
Tack och hej!!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nytt förtroendeuppdrag

Election Posters Around the Globe. Political Campaigning in the Public Space

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28