Political Communication Across Space abd TIme (vol 6)

12) Hannah Middendorf från Munster hade gjort en komparativ analys av hur EU-parlamentsvalet bevakades i nyhetsmedier i olika länder (Tyskland och England). Slutsatsen var att det blivit mer horse-race och fokus på tävlingsaspekter av bevakningen. Tittar man på hur journalister bevakar är det tydligt att utrikeskorrepondenter mer tenderar att ha en europeiskt perspektiv på bevakningen, medan reportrar på hemmaplan har ett mer nationella perspektiv. Slutsatsen är dock att på det stora hela skapar inte EU-val en europeisk offentlighet.

13) Inom amerikansk forskning finns forskning som visar att människor som politiskt orienterar sig åt höger i högre grad menar att fattigdom är individens eget fel jämfört med människor med vänsteråsikter. De senare menar snarare att fattigdom handlar om samhällsfaktorer och vill inte skylla människors fattigdom på dem själva. Mark Harmon analyserar ett antal olika internationella studier som alla visar att denna form av förklaring är generell. Människor med mer konservativ ideologi menar att det är människans eget ansvar om man är fattig eller rik. Människor med mer liberal värdeorientering tror mer att fattigdom/rikedom har att göra med strukturella samhällsfaktorer.

14) För mig var Thomas Schillemans forskning mitt i prick. Han har jämfört medialisering av myndigheter i Holland och Australien. Eftersom jag och Hanna Kjellgren just nu jobbar med flera artiklar med samma tema, men med Sverige som case. Resultaten visar att myndigheter har högre nyhetsvärde i Australien jämfört med Holland. Detta är systematiskt över tid. Han går sedan vidare och ser på olika aspekter hur myndigheterna jobbar med medierna i olika avseenden (medieträning, hur utvecklat webben är, om man har omvärldsbevakning, mm).

Det visar sig att myndigheter i Australien på många sätt är mer medialiserade än de holländska. Frågan är då om det beror på att man jobbat mer mot medierna för att man vill nå (man väljer medialisering) eller om det beror på att man är ett offer för medialisering, och därför jobbar mer med att hantera medier.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1