Veckans valaffisch (vecka 4)

Att mobilisera är kanske valaffischernas främsta funktion. Inte ens partistrategerna tror nog på allvar att en övertygad socialdemokrat blir moderat på grund ett valaffischbudskap. Viktigare är då att mobilisera de egna väljarna, få dem att förstå att valet är så viktigt så att de inte stannar hemma på valdagen. Generellt sett har alltid de borgerliga partierna haft lättare att mobilisera sina väljare och exemplen på rena mobilseringsbudskap hittar vi oftast från socialdemokraterna. Ett sådant exempel är från 1928. Budskapet affischen är att det inte bara är en rättighet att rösta, det är en medborgerlig plikt. Den som inte röstar är en valskolkare. Detta var en tid då röstande inte var en självklarhet. I valet 1924 röstade bara drygt 53 procent av valmanskåren. Men i valet 1928 ökade det till 67 procent. Nu var det knappast denna affisch som ökade valdeltagandet, utan snarare att partierna generellt sett inledde en fas av allt mer aktivt kampanjande. Inte minst med flera nya kampanjmetoder såsom radion, valfilmen, elektriska högtalare mm.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Affischkampen vid extravalet 1958

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga