onsdag 6 januari 2010

Valen mobiliserar

Valår är lite speciella, inte bara för de politiska partierna och massmedierna.. Vi väljare blir också lite annorlunda när valet närmar sig. När partierna drar igång sina valmaskiner, redaktionerna startar upp valbevakningsgrupper orienterar vi väljare oss mer mot den politiska världen. I en analys som jag gjorde tillsammans med Jesper Strömbäck visade resultaten bland annat att under valår ökar det politiska intresset, förtroendet för politiska institutioner som riksdagen blev högre och även om partiidentifikationen minskar över tid blir väljarna lite mer villiga att se sig som tillhörande ett politiskt parti under valår. Valår mobiliserar. Artikeln finns publicerad i Holmberg & Weibull (2006): Du stora nya värld. Göteborgs universitet: SOM-institutet. Ladda ner artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar