Propagandainspektionen (vecka 9) - Valrörelser i krigets skugga

Rysslands invasion av Ukraina har satt utrikes- och säkerhetspolitik på dagordningen. Allt kretsar kring Rysslands agerande som chockat det internationella samfundet och ingen vet i skrivande stund hur konflikten kommer utvecklas, och vilka konsekvenser den kommer att få på sikt. En fråga som alla politiska partier nog ändå funderar över är hur Rysslands invasion kommer påverka höstens valrörelse. Det är ett halvår kvar och mycket hinner hända, men frågan kvarstår om kriget kommer att kasta skuggor även på den svenska valhösten.

Första världskrigets utbrott

Det är givetivs inte första gången som konflikter och krig ramat in den svenska valrörelsen. Generellt sett var försvaret en stor fråga de första decennierna av 1900-talet. Samma år som valaffischen slog igenom stod försvarsfrågan i centrum. Under "Krigsvalet" 1914 var försvarsfrågan het i skuggan av utbrottet av första världskriget. Allmänna valmansförbundet (dåvarande Moderaterna) gick till val på försvarsfrågan och affischerna ramades in med nationalistiska symboler, där den svenska flaggan attackeras av en fienden i form av en örn, men där försvarsviljan är stark och armborstet (Engelbrektsbågen) spänns. Just denna symbol användes flitigt av AVF för att symbolisera landets självständighet och har faktiskt använts av partiets ungdomsförbund under lång tid. Idag har även Sverigedemokraternas ungdomsförbund - Ungsvenskarna - lagt sig till med armborstet som logotyp. 

Socialdemokraterna var inte lika pigga på att kampanja för att stärka försvaret. Snarare tvärtom, på affischerna attackeras istället "högern" för att satsningen på försvaret skulle göra att folket trycks ner "under militarismens ok".

 

Andra världskriget och beredskapstiden

Under upptrappningen inför andra världskriget finns försvar och utrikes konflikter med i valdebatten. Särskilt i samband med valrörelsen 1936 hittar vi många affischer som anspelar på en orolig omvärld. Den kanske mest skrämmande valaffischen vi har är från detta år, då Högern gick till val under beteckningen Svensk samling. För att stärka försvarsviljan avände man en klassisk kampanjstrategi från folkhälsokampanjer - skrämselkampanjer. Genom att anspela på att Abessinien blev ockuperat av Italien 1935, då deras krigsmakt var underlägsen användes argumentet att "Abessiniens öde aldrig får bli Sveriges" med fiendeflygplan mot en röd himmel och människor som skriker ut sin ånget. Säkerligen inspirerade av Munchs "Skriet".


Under själva kriget var det beredskap som gällde. Samling kring flaggan och försvar av Sverige var inget partiskiljade och i "Samlingsvalet" 1940 var också beredskapstemat vanligt. Den svenske soldaten stod på post framför en blodfärgad himmel vid taggtrådsstängsel och skyddade det fredliga Sverige. 


 I skuggan av kalla kriget

Efter andra världskriget fick försvar- och utrikespolitiken mindre uppmärksamhet i valrörelserna. Några saker letade sig ändå in på affischerna under 1950- och 60-talen. Om neutralitetspolitiken kom det i stort sett råda konsensus. Den svenska hållningen kunde illustreras på Socialdemokraternas affisch 1968 med utrikesministern Torsten Nilsson och av Alva Myrdal som var statsråd med nedrustningsfrågor på sitt bord.


Om neutraliteten var okontroversiell så var det på 1950-talet mer oenighet om Sverige skulle skaffa kärnvapen. Tydligast i sitt motstånd var Kommunisterna (1958), medan Högern var klara anhängare. I andra partier, särskilt Socialdemokraterna, var splittringen stor, och atombomben rimligen ingen fråga för valaffischer. Osynlig säkerhetspolitik

Men efter 1960- och 70-talet är det som om det inte fanns några krig eller konflikter med betydelse för de svenska valrörelserna, åtminstone när ljuset riktas mot valaffischerna. Givetvis kan det finnas några affischer som vi inte har lyckats hitta, men faktum är att inte ens Moderaterna lyfter fram försvaret på sina affischer de senaste halvseklet. Järnridåns fall, krigen på Balkan i början av 1990-talet eller Rysslands invansion av Ukraina 2014 lyser med sin totala frånvaro. 

 


Visst, det finns återkommande affischer i EU-valen där "fred" är ett honnörsord (se Moderaterna 1999). Men till riksdagsvalen verkar partistrategerna inte tycka att vare sig försvar eller internationella konflikter är en valvinnare. Vågar vi tro att den bilden förändras hösten 2022? Kanske är det dags att ett annat land med blågul flagga tar plats på de svenska valaffischerna.

av Bengt Johansson & Nicklas Håkansson


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Den blomstertid nu kommer.... Veckans valaffisch v.28