Funderingar efter gårdagens seminarium

Självberöm och viss självkritik var ett genomgående tema på gårdagens seminarium om hur medierna klarade valet på JMG. Ylva Andersson på SVT var den som kanske i störst utsträckning såg brister och möjliga förbättringar inför framtiden. Niklas Svensson såg också vissa brister, dock inga hos Expressen.

Bevakningen av SD, det ständiga kommenterandet, bristen på lokal bevakning och de stora satsningarna på nya sätt att bevaka valet (läs TV) var återkommande teman. Alla panelister gav i stort sett - och framförallt det egna mediet - godkänt.

Men jag ser kanske större problem med årets medievalrörelse än deltagarna. Det handlar inte så mycket om innehåll, även om jag tidigare i bloggen gett uttryck för det.

Problemet är snarare att alla vill göra allting och framförallt vill alla skapa sina egna intervjuer/debatter eftersom kan då man ha uppsnack, sända händelsen på webben och sedan kommentera och analysera - allt i det egna mediet. Bevakningen av valet blir därför extremt formatstyrd och självtillräcklig. Det handlar då i stort sett bara om "newsmaking" och inte "newsbreaking". På så sätt kan medierna ta tillbaka makten att regissera valrörelsen genom att i första hand fokusera på de egenarrangerade utfrågningarna och debatterna.

Tyvärr vill alla medier styra valrörelsen på det här sättet.

För mig är det oberipligt att alla är så positiva till det enorma ökandet i antalet debatter och intervjuer med partiledarna. Jag tror inte lösningen är fler debatter. Jag vill ha färre debatter och inte heller en massa utfrågningar. Eftersom de svarar på samma sätt i alla utfrågningar och debatter blit det till slut ett enda stort tjatter. Som väljare blir kan inte direkt klokare.

En slutsats att dra av årets valrörelse är att den är för lång, att alla medier bara vill bevaka det de själva arrangererar- helst i rörlig bild. Jag är inte så säker på att väljarna blev vinnare av de valen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1