Partiledare, partiledare och mer partiledare

Vill du ha fokus på de politiska sakfrågorna när du letar efter nyheter i tidningar och TV inför höstens val? Akta dig då för nyheter där partiledarna står i centrum. I de studier som vi gjort vid JMG sedan 1979 visar resultaten entydigt att medieuppmärksamheten allt mer centreras kring partiledarna som personer, valrörelsen som företeelse, på kampanjen, opinionsmätningar, skandaler etc. Nu är detta givetvis en del av trenden att valrörelsenyheter oftare handlar om det politiska spelet. Men det är också så att partiledarna i extra hög grad förekommer i "dramatiserade nyheter". Kvällspressen har alltid visat upp partiledarna så här, skillnaden är att det är ännu mer accentuerat under 2000-talet. Men även dagspress och TV-nyheter hänger på trenden. Så om du vill läsa om de politiska sakfrågorna i valrörelsen. Undvik nyheter där partiledarna står i centrum. Figuren är bearbetad från bokkapitlet “Popularized Election Coverage? News Coverage of Swedish Parliamentary Election Campaigns 1979-2006”, i Strömbäck, J.; Ørsten, M; & Aardal, T. Communicationg Politics. Political Communication in the Nordic Countires. s. 181-193. Göteborg: University of Gothenburg (2008).

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Affischkampen vid extravalet 1958

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga