Kriskommunikation 2.0 - ny bok

Så här i årets sista skälvande dagar fick jag en försenad julklapp. Slutpunkten (ja nästan i alla fall) för forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 damp ner i brevlådan. Boken är samförfattad med Tomas Odén, Monika Djerf-Pierre och Marina Ghersetti och är den sista avrapporteringen av projektet. I boken gör vi analyser av kriskommunikation under ett antal samhällskriser som drabbat Sverige de senaste åren (bland annat Husbyoroligheterna och skogsbranden i Västmanland).

Det är mycket datamaterial som vi tröskar igenom. Intervjuer och enkäter med medborgare, journalister och myndighetskommunikatörer står för den största delen. Men vi arbetar också fram en teoretisk modell för kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv.

I slutkapitlet identifierar vi fyra stycken utmaningar för samhällets kriskommunikation. 1. Ökade krav på snabbhet, precision och tillgänglighet från medborgare och journalister, 2. Robust infrastruktur - ofta problem med kraschade servrar mm, 3. Sociala medielogiken och förtroendeklyftor ger nya villkor för kommunikationen, 4. Multipla publiker kräver att man kommunicerar med olika grupper med olika kanaler och med olika budskap. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1