Nej, internet skapar inte politiskt intresse

Vi ställer alltid hoppet till ny teknologi. Vare sig det är klimathot eller demokratins framtid finns det alltid med ett teknologispår. Att nu teknik i sig skulle kunna lösa problemen hör man ofta förhoppningar om. Sanningen är att teknologi aldrig löser problemen. Det är människor som löser problem.

Tilltron till att teknologiska landvinningar är stark. Vi lever i ett samhälle som på många sätt sätter sin tilltro till naturvetenskap och teknik. Det är med uppfinningar inom dessa områden som våra samhällsproblem ska lösas. Och det gör de, men inte allt.

Gång efter annan ser vi hur framgångar inom teknik och naturvetenskap ropas ut som räddningen för samhället. Inte minst har man inom mitt eget fält - medier och demokrati - ofta lyft fram internet och sociala medier som lösningen på demokratiproblem. Men givetvis är det inte så. Forskare visar också om och om igen att internet både är bra och dåligt och när det gäller demokrati. Nätet kan både skapa och förstöra.

Mina kollegor i Örebro (och Göteborg) har de senaste åren ägnat särskilt intresse åt ungas politiska deltagare i ett stort forskningsprogram. Ett slående resultat är att internet inte skapar politiskt engagemang. Istället är det de som redan är politiskt intresserade som får en arena att odla sitt intresse. Precis som alla fotbollsfans, rasister, musiknördar eller andra intressen. Men en annan minst lika viktig sak är att politisk socialisation sker ganska tidigt. Det är fram till 16 års ålder som politiskt intresse och ointresse formas. 

Läs mer om forskningsprogrammet här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1