Ett litet bokslut

Det här året har både varit precis som alla andra universitetsår - skrivande, läsande och undervisning. Men också en del nyheter. Spännande blickar mot framtiden och dessutom några avslutningar av gamla forskningsprojekt. Det finns några saker som jag tror kommer vara med mig som forskare framöver. Flyktingkrisen kommer att på olika sätt skugga vår samtid och då även forskningen. Högerpopulismen och dess retorik blir också något som forskare inom politisk kommunikation inte kan bortse ifrån. Risk- och krissamhället är till viss del kopplat till det som nämndes, men det finns flera andra hot och risker som jag tror kommer prägla mitt forskarliv framöver. På mediesidan går det inte att bortse från hur nätet har förändrats de senaste åren. Den organiserade aktivismen och hatet är en realitet som påverkar hela det politiska samtalet och även hur våra åsikter formas.

Tittar jag bakåt vad jag gjort under 2016 och framåt mot 2017 ser det ut ungefär så här på forskningssidan:

Under hösten lämnade jag och Christina Holtz-Bacha till slut in manuset till Springer Publisher för boken Election Posters Around the Globe: Political  Campaigning in the Public Space. Vi började prata om den här boken redan 2011, men att göra internationella antologier med en massa bilder är påfrestande. Inte minst för att få tillstånd till alla bilder. Dröjer nog ett tag innan jag ger mig på det igen. Boken kommer ut i mars 2017. Puh!

Projektet om digital mediemoral rullar vidare. Under året har vi (Stina Bengtsson och undertecknad) publicerat två kapitel. En i medieutredningens forskarvolym ("Vi vantrivs i det kommersiella (ett litet tag till") och ett kapitel i en antologi som Maria Edström och Eva-Maria Svensson varit redaktör för om yttrandefrihet. Kapitlet heter "On-Line Life in a Commercialised World. The Commodification of Mediated Social Relations" och handlar om hur vi ser på att bli en vara i sociala medier. Projektet ska avslutas 2017 och vi ska skriva flera artiklar till. En som handlar om generationsteori och mediemoral ska vara färdig att skicka in till en tidskrift strax efter nyår.

Ett projekt som avslutades under året var Kriskommunikation 2.0. I mars var jag och Tomas Andersson-Odén i Karlstad på konferens och presenterade en slutrapport från projektet. Vi var även med på MSBs kunskapsdag i september och pratade om projektet. Och nu strax efter jul kom boken - Kriskommunikation 2.0. En tjock rackare där vi gör många och i mitt tyckte både intressanta empiriska analyser och teoretiska resonemang. Ett kapitel från boken som jag brottats med länge skrevs om till artikelformat och blev accepterat av Journalism Studies strax före jul ("The struggle for the upper hand"). Ett annat kapitel kommer jag presentera på krisforskarkonferensen i Orlando (ICRC) i mars.

På krisforskningssidan har jag haft många kontakter med MSB under året som gått. Två projekt har landat på JMG. Det ena är en utvärdering av informationskampanjen 72 timmar där jag i skrivande stund avslutar  med en större rapport tillsammans med Orla Vigsö. Det andra projektet handlar om metodutveckling av ett modernt psykologiskt försvar som jag leder tillsammans med Johan Martinsson på statsvetenskapliga institutionen. Men flera andra är också inblandade däribland kollegan på JMG Peter Dahlgren som skriver en mycket intressant rapport om hur man kan undersöka sociala medier. Projektet avrapporteras i slutet av mars.

Jag var i Orlando i mars på årets konferens och presenterade en analys av människors vilja att prata om flyktingfrågan offentligt. Papret knyter an till forskningsfältet om tystnadsspiraler och åsiktskorridorer. Jag vidareutvecklade resonemangen och lade till data från 2016, vilket jag sedan kunde presentera både på IAMCRs konferens i Leciester i juli och ECREA i Prag på senhösten.

En av de mest glädjande sakerna som hände var att jag tillsammans med Adam Shehata och Monika Djerf-Pierre fick forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "The long-term cultivation of sociotropic beliefs. How selective media use shapes citizens’ deeply held worldviews". I projektet ska vi studera om individer med olika medierepertoarer över tid utvecklar olika verklighetsuppfattningar. Projektet har beviljats 5,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och kommer att löpa 2017-2020.

Under 2017 kommer jag åka på konferens till Orlando (ICRC) och presentera två papers. Det ena är det som beskrevs ovan och det andra skriver jag tillsammans med kollegan Orla Vigsö om politisk kriskommunikation.

Den stora grejen under 2017 är att jag ska vara gästprofessor i Orlando under hösten 2017. Det kommer att bli otroligt spännande att få vistas i en annan universitetsmiljö under en längre tid. Att få utveckla samarbetet med Deanna och Tim Sellnow blir också mycket spännande. Vi har redan en artikel på gång och en annan som vi börjat skissa på.

Som om jag inte hade nog att göra ska jag också publicera en bok om valet 2014 för institutet för mediestudier (IMS). Tanken är att den ska komma ut ett år före valet. Mer info om detta kommer framöver

2017 blir med andra ord ett publiceringsår. Om allt faller ut som jag tror blir det två böcker, två större forskningsrapporter, två kapitel i internationella antologier + troligen 3 eller 4 artiklar och säkert något eller några kapitel i svenska antologier.

Sedan ska det sökas mer pengar från MSB om förtroende och kriskommunikation, göras den årliga utvärderingen av mkv-utbildningarna i Bergen, kanske åka till San Diego och ICA om mitt paper blir accepterat, undervisa i kursen Strategisk kommunikation och ge föreläsningar på andra kurser, avsluta årets kurs i forskningskommunikation "Att kommunicera vetenskap" där jag är kursansvarig, undervisa på doktorandkurs om politisk kommunikation, handleda tre doktorander, blogga, prata med journalister och prata på seminarier och frukostmöten, arbeta med olika frågor kring SOM-institutet och dessutom i valberedningen till dekan/fakultetsstyrelsen, reviewa 100 abstracts som vice-ordförande i IAMCRs sektion för politisk kommunikation, reviewa artiklar till kommande nummer av tidskriften Poster där jag är gästredaktör. Glömde jag något? Alldeles säkert! 

GOTT NYTT 2017!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1