Håll tassarna borta från public service!

Jag måste än en gång berömma Lena Sundströms tv-serie "Håll käften - eller dö". Istället för ett ensidigt tesdrivande och platt diskussion om yttrandefrihet får vi en delvis grubblande och eftertänksam berättelse om gränser och förutsättningar för att säga kunna och få vad man vill utan att råka ut för repressalier.

Reportaget från Polen, där regimen tar steg för steg i att försöka kontrollera public service, är ytterligare en påminnelse om hur auktoritära krafter försöker begränsa vad som får sägas. När regeringen direkt får kontrollen över medierna och kan avsätta medarbetare efter behag behöver man inte ens införa censur. Inför risken att bli avskedad böjer sig även journalisterna inför mer eller mindre tysta krav om att inte ställa obekväma frågor till regimen.

I regeringsformens första paragraf står det högtidligt att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna".


Mediernas demokratiska uppdrag är att bidra till den fria opinionsbildning och det kan svårligen göras om politikerna - som ska granskas - själva lägger sig i hur den fria åsiktsbildningen går till.

Vi får aldrig hamna i ett system där politiker tillsätter eller avsätter journalister. Politiker ska hållas på många armlängders avstånd från public service.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1