En kommunikativ kris - en rapport om kriskommunikation under pandemin

Då är pandemin över. Nej, givetvis är den inte det, även om restriktionerna tagits bort. COVID-19 är fortfarande en global kris och återverkningarna av det som skett kommer kasta skuggor över Sverige och hela världen under lång tid framöver. 

Den som följer min blogg vet att jag är inblandad i forskningsprojekt och utvärderingar av kriskommunikation i samband med pandemin. Fyra projekt om jag ska vara mer precis, där det kontinuerligt publiceras forskning i former av böcker, kapitel, artiklar och konferenspresentationer. Dessutom har jag många gånger under pandemin suttit framför datorn och presenterat forskning för olika publiker, både i Sverige och internationellt. Det blev några gånger live under både hösten 2020 och 2021 innan nya vågor förde mig tillbaka bakom datorskärmen. Snart hoppas jag slippa att prata framför datorn och istället göra det live. 

Lärdomar och reflektioner

Idag publiceras en rapport jag skrivit - En kommunikativ kris. Kriskommunikation under covid-19. Rapporten ges ut av Kommunforskning i Väst (KFI) och består av två delar. Den första känner de som följt mig på bloggen kanske igen då den delvis bygger på sådant jag skrivit om här tidigare. Den andra fokuserar mer på de lärdomar om kriskommunikation jag gjort genom att jämföra utvärderingarna pandemihanteringen som gjorts i Västra Götalandsregionen och ett antal västsvenska kommuner. 

Kommunikatörernas revansch

Vad som slagit mig under pandemin är att kriskommunikation varit så centralt. Det har talats om en infomedi, där desinformation och konspirationsteorier utmanat krishantering och vaccinationsvilja. Men även mer generellt har kommunikationen diskuterats och både förtjänster och brister har lyfts fram. De dagliga presskonferensern, svårigheterna att nå ut i storstädernas förorter, Tegnell som mediepersonlighet, journalistikens bristande granskning och många andra saker har varit föremål för offentlig debatt. I organisationer har intresset och medvetenheten ökat om att fungerande kommunikation är en förutsättning för lyckad kriskommunikation. Själva har kommunikatörerna upplevt att de inte längre är ifrågasatta utan uppskattade. COVID-19 har blivit kommunikatörernas revansch!

Ladda ner rapporten HÄR.

Läs mer om JMG:s forskning om Covid-19 HÄR.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1