Några ord om TV4 och SCCT

Man kan ha många perspektiv på #metoo. I Sverige har stor kritik landat på TV4 och dess lednings agerande efter avslöjandena om Martin Timell. Försvaret från kanalen har varit i linje med det som jag skrivit i tidigare blogginlägg. Försök isolera skadan på olika sätt och upprätthålla förtroendet för kanalen. Enligt kriskommunikationsforskningen kan man göra detta på olika sätt och de anses ha olika god effekt.


En av de mer inflytelserika teorierna på fältet heter SCCT (Situational Crisis Communication Theory) och handlar i mångt och mycket om att graden av ansvar organisationen tillskrivs avgör hur den bör agera. Enligt upphovsmannen Tim Coombs finns det tre typer av kriser som en organisation kan råka ut för, alla med olika grad av tillskrivet ansvar. När organisationen ses som ett offer för det som skett är ansvarsgraden låg. Mer ansvar kan utkrävas då det skett en olycka och om organisationen inte kunnat förutse eller förebygga den är det ändå inte så allvarligt. Värst är den tredje kristypen - den avsiktliga - där organisationen ses som helt ansvarig för det som skett.

Strategierna som kan användas kommunikativt är enligt Coombs (1) förnekelse av krisen eller dess konsekvenser (2) förminskande av konsekvenser eller försvara det som gjorts (3) återuppbygga organisationens förtroende.

Som alltid handlar det om att skyffla ansvaret åt olika håll. De flesta organisationer försöker gärna få det till att organisationen är ett offer för att kunna förneka ansvar för det som skett. Min bild är att TV4 först försökte med denna strategi. Men ofta får organisationen erkänna mer och mer ansvar och till slut agera för att återuppbygga förtroendet. Att byta krisstrategier är enligt Coombs inte så lyckat, men inte helt ovanlig. Oftast beror det på att krisstrategin misslyckats. När det kommer fram uppgifter som visar att organisationen (läs TV4) haft mer kännedom än de först sagt ligger man pyrt till. Då har man dels misslyckats med kriskommunikationsstrategin och dessutom fått en en dubbelkris eftersom själva krishanteringen har blivit en kris i sig.

Att kalla in utomstående advokater som TV4 gjort gör att man köper sig tid. Kritik kan hänvisas till utredningen. Kanske hoppas man till och med att advokaterna ska komma fram till att TV4 är ett offer i sammanhanget? Vi får vänta och se.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1