Åsikter? Ja - men ingen åsiktsbrytning

Åsiktspluralism är bra. Många röster gör att olika perspektiv lyfts fram. Ur ett demokratiteoretiskt perspektiv är ofta medborgarnas möjlighet att göra ett upplyst val som åsiktspluralism förordas. Ju mer vi har att välja på desto bättre val kan vi göra.

Men det finns andra teorier som mer tar fasta på kvaliteten i det offentliga samtalet. Här är inte inte enbart positivt med att det finns ett torg av åsikter. För att det ska bli kvalitet i samtalet (och att medborgarna ska kunna bilda sig uppfattning) måste också åsikterna brytas och prövas mot varandra.

Efter tre månader i USA börjar man fundera på det där med ekokammare och filterbubblor. Nu ska det sägas att forskningen om ekokammare inte ger något egentligt stöd för att människor låser in sig i bubblor där de bara får hör en version av verkligheten. JMG-kollegan Peter Dahlgren gör bra genomgång här och Jesper Strömbäck (också JMG) visar resultat från Sverige här.

Trots detta blir man lätt schizofren i det amerikanska medielandskapet. Hoppar man mellan de olika kanalerna är det inte bara så att de ger olika perspektiv på samma saker (vilket ju är bra). Minst lika ofta och kanske mer vanligt är att det verkar som om de bevakar helt olika världar. Vad som är en stor skandal på CNN och NBC nämns inte med ett ord på FOX och vice versa. Något samtal där perspektiven bryts förekommer inte.

Nu tycker jag givetvis inte att alla nyhetsmedier ska göra exakt samma nyhetsvärdering. Men vore det inte bra om det åtminstone fanns en viss överlappning så att man fick veta hur anklagelser och argument bemöts?

 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1