Vad ska staten göra? Om medieutredningens remissvar

Remissvaren på medieutredningen droppar in och det finns många som är kritiska till de delar som handlar om innehållskrav för att få presstöd. Det sätter också fingret på ett mycket mer generellt problem som handlar om vad staten ska göra. Vad staten ska ta ansvar för. För egentligen tror jag att det hela speglar en mycket bredare förändring om statens agerande när vi gått från ett konsensussamhälle till ett mer polariserat samhälle.

Det kan handla om statsstöd till föreningar, presstöd till tidningar eller andra saker. Men gemensamt är att vi de senaste åren ser hur bilden blir mer komplex i hur staten ska agera då värderingar som på olika sätt utmanar tar allt större plats i offentligheten. 

Jag tror att det är så vi ska förstå de allt oftare återkommande diskussionerna om innehållskrav för att få olika typer av stöd. Så länge alla mer eller mindre omfamnade samma värderingar behövdes det inga innehållskrav. Och de som eventuellt hade andra värderingar var så marginella att det inte spelade någon roll.

Men i ett pluralistiskt samhälle blir det mer komplicerat. Antingen får man inse att generella stöd kommer gå till sådant som kanske är både odemokratiskt och obehagligt. Eller också får man som medieutredningen nu föreslår införa innehållskrav, vilket i sig skapar en mängd andra problem ifråga om godtycke om vad som är demokratiskt och inte. Det tredje alternativet är faktiskt att staten backar tillbaka och inte ger stöd alls. Frågan är vilken väg vi väljer.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1