måndag 28 maj 2012

ICA måndag Vol 8

På den sista sessionen presenterade Reimar Zeh sitt paper. Det handlar om att TV gör att man i högre grad röstar på enskilda kandidater. Dessutom visar det sig att ju högre personalisering kampanjerna har, desto större chans att väljarna också röstar på enskilda kandidater. Men det är ingen trend.

McKinney and Houston studerade hur primärvalsdebatterna påverkar väljarna. Resultaten visar att den som upplevdes som den "sannaste" demokraten/republikanen var den starkaste förklaringsfaktorn för hur väljarna röstade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar