tisdag 2 juli 2019

Negativity on-line

I årets EU-kampanj så vi en hel del negativa attacker från partierna, framförallt på nätet där det var vanligt att lyfta fram kritik mot andra partier. Inte minst i slutet då flera partier attackerade Kristdemokraternas syn på abort. Men det förekom en hel del annat också.

I förra veckan publicerade jag ett kapitel om negativa kampanjer on-line med fokus på valaffischer tillsammans med Christina Holtz-Bacha. I kapitlet From Analogue to Digital Negativity: Attacks and Counterattacks, Satire, and Absurdism on Election Posters Offline and Online jämför vi hur negativa kampanjer ser ut i Sverige och Tyskland. Kapitlet är publicerad i antologin Visual Political Communication som Anastasia Veneti, Daniel Jackson och Darren Lilleker varit redaktörer för. Boken i sig är en intressant översikt av olika aspekter av hur bilder används i politisk kommunikation.

Läs mer om den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar