Framåtblickar och tillbakablickar av ett forskarår

De senaste åren har jag ägnat årets första blogginlägg att göra lite bokslut och även se framåt i min forskargärning. Bokslutet handlar lite om att kolla om jag gjort det jag sa och framåtblickarna ger också bränsle för nästa års utvärdering.

Hur gick då 2018? Ganska bra tycker jag. Fyra artiklar i internationella tidskrifter varav tre handlar om kriskommunikation. Det visar att min kursändring mot kriskommunikation gett avtryck. Särskilt kul var att mitt samarbete med Tim och Deanna Sellnow äntligen gett resultat. Men det blev också redaktörskskap för en antologi om kriskommunikation, där jag också skrev tre kapitel. Två andra kapitel i svenska antologier och två rapporter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en debattartikel  finns också med på publikationslistan. 

I kriskommunikationsprojektet KRISAMS var det full fart, där vi bland annat publicerade boken Allt tyder på ett terrordåd - Stockholmsattentatet i medier och opinion. Den fick stort genomslag, med artikel på DN-debatt, mycket radio och tidningsintevjuer och ett intressant spin-off projekt som jag ska skriva om längre ned. Precis som jag lovade i förra årets utvärdering presenterades ett antal av dem på olika konferenser. Men vad som tagit lite längre tid är att skriva färdiga artiklar, men det hör till de högprioriterade sakerna under vintern/våren 2019! Vi jobbar vidare i projektet med flera materialinsamlingar inom ramen för LOREs Medborgarpanel, där vi bland annat studerar förtroendeeffekterna av att påminnas om sommarens bränder i skogar och bilar. Under 2019 ska vi dessutom skicka ut en omfattande basmätning av våra frågor om uppfattningar om förtroende och kriser. Men först ska det göras en etikprövning, vilket ligger allra överst i högen av arbetsuppgifter. Vi kommer också att få fram lite resultat från Förortspanelen där personer boende i Hjällbo och Bergsjön ingår. Förortspanelen är ett spännande projekt där vi ger människor som sällan är med i surveyundersökningar en röst. 

I mitt andra stora projekt som jag jobbar inom - Kultivationsteorin i ett nytt medielandskap - har vi samlat in två vågor av vår panelundersökning där vi frågar människor om medieförtroende, mediekonsumtion och deras syn på olika samhällsfrågor. Här har vi av olika orsaker inte kommit så långt i skrivande av papers och artiklar. Men det är också högprioriterat under 2019.

En stor del av hösten ägnades åt valrörelsen 2018. Här på bloggen har Nicklas Håkansson, Orla Vigsö och undertecknad skrivit om valaffischer och under tidig höst intervjuades jag av journalister i stort sett varje dag. Efter valdagen har telefonen varit betydligt tystare! Förutom att ha samlat in en massa affischer och valfilmer har det också kodats nyhetsmaterial om valrörelsen. Kalle Färm och Lena Jendel har gjort ett grymt jobb och nu ska Jesper Strömbäck och jag börja skriva på materialet som ska resultera i en bok som Institutet för Mediestudier (IMS) ska publicera. 

När jag tittar tillbaka på förra årets bokslut lovade jag ett antal kapitel i internationella antologier. Alla dessa är levererade och kommer under 2019. Dessutom är metodboken i medie- och kommunikationsvetenskap - som jag varit redaktör för tillsammans med Mats Ekström - på tryckeriet och snart ute. I pipen ligger också en ny upplaga av kapitlet om objektivitet och opartiskhet i nyhetsjournalistik som ingår i Handbok om journalistikvetenskap (Michael Karlsson och Jesper Strömbäck som redaktörer). 

Andra saker jag ägnat mig åt under året var att åka på konferenser (ICRCC i Orlando och IAMCR Eugene), inbjuden till en pre-conference om EU-valet i Perugia, sakkunniggranska professur i Umeå, utvärdera stipendieansökningar för Sverige-Amerikastiftelsen, svarat på två remisser, bedömt abstracts för IAMCR, hållit föreläsningar på Sveriges kommunikatörer några gånger, pratat på Bokmässan, JMGs Mediemöte och kommuniaktörsutbildning, varit med och skrivit forskningsutvärderingen RED 19, läst och bedömt doktorandansökningar, varit bollplank till olika ansökningar/skrivprojekt av kollegor, handlett uppsatser och doktorander.

Dessutom har jag startat upp doktorandkursen i vetenskapskommunikation (Communicating Science) och modulen om strategisk kommunikation och politik på vår master i politisk kommunikation. Under året har jag också blivit invald i styrelsen för Institutet för mediestudier, vilket är mycket spännande. Troligen har jag glömt av en hel del, vilket är som det brukar.

Jag kommer under 2019 som vanligt att åka på konferensen i kriskkommunikation i Orlando i mars. Där ska jag presentera ett paper om sk secondary crisis communication, vilket handlar om hur människor kommunicerar efter en kris ägt rum. Troligen blir det också IAMCR i Madrid i juni samt mellanårskonferenserna för ECREAS mellanårskonferenser i Poznan och Leeds. Om det blir ICA i Washington beror på om det paper som Stina Bengtsson och jag skrivit och skickat in blir antaget. Sedan ska jag till Illmenau på gästlärarutbyte för att fördjupa samarbetet med Andreas Schwarz och hans kollegor i kriskommunikation. Sellnows kommer också vara där och besöker sedan Göteborg. Kriskommunikationsforskar-triangeln med Göteborg, Ilmenau och Orlando tar förhoppningsvis ännu fastare form.

En spännade projekt som jag ingår i är i samband med EU-valet i maj. Kollegan i Rom, Edoardo Novelli har startat upp ett projekt om att samla in kampanjmaterial i alla EU:s länder inför valet i maj. Jag kommer vara en av koordinatorerna i projektet som finansieras av EU-parlamentet och om planerna går i lås blir det en värdefull databas för forskare som är intresserad av valkampanjer.

Ännu så länge finns det inte några bokkapitel planerade, vilket kanske är bra med tanke på alla artiklar som ska skrivas. Men några artiklar ligger inne för review som jag hoppas ska resultera i publiceringar.

Andra saker som är på gång är att jag från årskiftet ska ingå i styrelsen för Medier och Demokrati Lindholmen Science Park. Det blir säkert både intressant och lärorikt.

Andra saker som sker 2019 är att flera doktorander som jag handleder kommer att disputera. Först ut är Gustav Persson någongång under senvåren. Det blir min fjärde doktorand som huvudhandledare som tar doktorsexamen.

Som jag nämnde fanns det ett spin-off projekt från studierna av Stockholmsattentatet. Tillsammans med SVT ska vi göra en studie för att fördjupa kunskaperna om hur människor uppfattar journalistiska osäkerhetsmarkörer. Det kommer ge värdefull kunskap, både till forskning och praktisk journalistik.

Gott Nytt (arbetsår) 2019!
   

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1