Ännu ett forskarår: bokslut och framåtblick

För ett år sedan gjorde jag en sammanfattning av forskaråret och vad som skulle ske 2017. När jag tittar tillbaka inser jag att nästan allt jag skrev också slog in (åkte inte till ICA i San Diego). Faktum är att 2017 nog går till historien som mitt mest framgångsrika som medieforskare. Ett axplock är redaktör för två antologier (en internationell om valaffischer och en svensk om valet 2014) där jag själv skrev sju kapitel, gästredaktör för ett nummer av internationell tidskrift, medlem av ett editorial board i en ny internationell kriskommunikationstidskrift, fyra artiklar/kapitel i internationella böcker/tidskrifter och några kapitel och rapporter på svenska. Lägg därtill att jag var med och drog in över 15 miljoner i forskningsmedel, var gästforskare i Florida och allt annat kul man gör som forskare/lärare. Det har det varit ett bra år. 

Det som avslutats 2017 var mitt engagemang i SOM-institutet. Sedan 2012 har jag suttit med i styrgruppen och varit dess ordförande. Det har varit spännande att se hur SOM fortsatt att expandera, men nu är min mandatperiod över och andra krafter tar vid. Dessutom går Stina Bengtssons och mitt projekt Digital mediemoral in i slutfasen. En artikel ligger på review och flera andra är halvfärdiga som ska skickas in under våren.

Som vanligt är stora delar av nästa års arbete redan intecknat. I kriskommunikationsprojektet KRISAMS kommer jag att vara gästredaktör för en bok om kriskommunikation och terrorattentatet i Stockholm där alla projektmedarbetarna skriver kapitel. Flera av kapitlen kommer också att presenteras som papers på kris- och riskkommunikationskonferensen i Orlando (ICRCC) och kanske även på ECREA i Lugano i höst. I det andra stora projektet jag jobbar inom som handlar om mediernas påverkan på våra världsbilder (The long-term cultivation of sociotropic beliefs. How selective media use shapes citizens’ deeply held worldviews) har vi samlat in data och ska börja skriva. Papers till ECREA, IAMCR i Eugene och till 2019 års ICA-konferens blir det. 

Förutom dessa projekt kommer jag tillsammans med Mats Ekström vara redaktör för den nya och kraftigt reviderade upplagan av Metoder i kommunikationsvetenskap. Som om inte detta är nog har jag "kontrakt" på ett antal kapitel. I ett kapitel ska Mats Ekström och jag tar oss an pratskandaler igen och uppdaterar begreppet i ljuset av Donald Trumps twittrande och populistisk politisk politik (Talk scandals: the power of mediated talk). Sedan ska jag också att tillsammans med Christina Holtz-Bacha skriva ett kapitel om negativ kampanjande på valaffischer på nätet (From Analoge to Digital Negativity - Attacks and Counter-Attacks, Satire and Absurdism on Election Posters Offline and Online) och Orla Vigsø och jag ska skriva ett kapitel i en annan encyklopedi. Denna gång gäller det kriskommunikation och vårt bidrag ska handla om politiska skandaler och kriskommunikation.

Men det är som bekant valår och Jesper Strömbäck och jag håller på att planera 2018 års Medievalsundersökning. Det kommer säkert också bli en del annat som ska göras i samband med valet, inte minst titta på valfilmer och valaffischer för att se hur dessa kommunikationsformer utvecklas. 

Men det är också flera saker som strax publiceras. Färdigt för publicering är ett bokkapitel i antologin Rösträttens århundrade med Nicklas Håkansson och Orla Vigsø med titeln Jämställda bilder: kvinnor och män på svenska valaffischer.  En artikel om tystnadsspiralen och flyktingkrisen 2015 ligger klar för publicering (Expressing Opinions About the Refugee Crisis in Europe: The Spiral of Silence and Crisis Communication) i den nya tidskriften Journal of International Crisis and Risk Communication Research. Under de sista dagarna av 2017 skrev Gabriella Sandstig, Orla Vigsø och jag klart en rapport till MSB om riskkommunikation och brandsäkerhet. Sedan finns det några uppdateringar av kapitel i böcker, tre artiklar som ligger ute på review och några andra som ska skickas in. Allt publiceras förhoppningsvis under 2018.

Dessutom ska det undervisas, handledas, skrivas utvärderingsrapporter, sakkunniguppdrag och arbete i beredningsgrupper. Det blir en del att göra!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1