måndag 1 maj 2017

Journal of International Crisis and Risk Communication Research

Nu startas en ny tidskrift i risk- och kriskommunikation. Kanske är det ett tecken i tiden? Risker och kriser sköljer ju över oss hela tiden och risk- och kriskommunikation blir därmed också ett växande akademiskt fält. Tidskriften heter Journal of International Crisis and Risk Communication Research och bakom den står Tim Sellnow och Matt Seeger, två ledande amerikanska forskare på fältet. För mig personligen blir det spännande att ingå i tidskriftens Editorial Board och få ta del av och bedöma ny forskning om risk- och kriskommunikation. Även professorskollegan i Göteborg - Orla Vigsø - ingår i samma Editorial Board.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar