tisdag 26 augusti 2014

Mediekratin är här

Idag skriver mina kollegor Kent Asp och Johannes Bjerling en utmärkt debattartikel på DN-debatt om mediernas påverkan under svenska valrörelser. Genom att analysera de svenska nyhetsmediernas valrörelsebevakning sedan 1979 drar de flera intressanta slutsatser om mediernas makt. Sammantaget visar resultaten att mediebilden har relativt stor påverkan på valutgången. Läs mer om resultaten här.

Från och med denna valrörelse är det undertecknad som håller i Medievalsundersökningarna vid JMG och får bidra till att berätta om mediebilder och mediernas makt framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar