måndag 16 december 2013

Medierna som vaccin mot korruption

Jag brukar ibland hävda att det bara finns skandaler i en demokrati. Vi kan ha synpunkter på mediernas sätt att bevaka samhällsfrågor, men i stort är skandaler ett sundhetstecken. Skulle inte medierna avslöja några oegentligheter under ett år skulle man bli allvarligt oroad över sakernas tillstånd.

På JMG disputerade Mathias Färdigh förra fredagen med en avhandling som handlar om mediernas roll för att stävja korruption. Mathias visar att medierna spelar roll, men det är ett komplicerat samspel mellan olika faktorer. Dessutom lyfter han fram att tillgängligheten till information är central, inte bara att det finns möjligheter att granska makthavare.

Läs mer om avhandlingen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar