onsdag 21 mars 2012

SOM-resa till Hamburg

Idag och fram till på lördag befinner jag mig i Hamburg där SOM-institutet har sin årliga utvärderingsresa. Utvärderingsresorna är en viktig del i SOM-året då alla medverkande presenterar och granskar preliminära resultat av de undersökningar som genomförts. Vi går igenom svarsmönster, svarsfrekvens och lyssnar på nya siffror, uppdaterade trender om svenskarnas syn på samhällsopinion, medievanor, kulturkonsumtion och andra saker.
Resultaten från undersökningarna sprids sedan under våren med SOM-seminariet 24 april och SOM-rapporten i juni. Mycket siffror blir det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar