fredag 16 september 2011

"Mäktiga mecenater"

Idag firar vi att Tomas Andersson-Odén blivit docent. Tomas håller sin docentföreläsning kring ett nytt forskningsprojekt som handlar om hur näringslivet satsade resurser på den borgerliga pressen efter andra världskriget. Tomas har fått tillgång till arkivmaterial som tidigare inte varit tillgängligt. Föreläsningen har titeln "Mäktiga mecenater - storfinansens satsning på pressen för att hejda arbetarrörelsen efter kriget". Det ska bli kul att höra vad Tomas ska göra framöver. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar