torsdag 10 januari 2013

Personifieras politiken?

På fredag den 11 januari disputerar Johannes Bjerling på JMG med avhandlingen The Personalisation of Swedish Politics: Party Leaders in the Election Coverage 1979 – 2010. 

I avhandlingen analyserar Bjerling i vilken utsträckning och på vilket sätt partiledarna framträtt i nyhetsmedierna under valrörelserna.

I den allmänna debatten och även i viss forskning tas en tilltagande personfixering av politiken i medierna för given, men Bjerling visar att bilden är mycket mer komplex än så.

Visserligen finns det fler bilder och i kvällspress hamnar fokus mer på partiledarna nu jämfört med tidigare. Men i de större dagstidningarna och i etermediernas nyhetssändningar finns det inga tydliga trender. Men däremot lyfts privatlivet fram mer än tidigare.

Läs mer om avhandlingen här och om du vill ladda ner den kan du klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar