Political Communication Across Space abd TIme (vol 4)

8) På dagens sista presentation visade Lore Hayek en studie som för min forskning var mycket intressant. Detta eftersom den handlar valaffischer och personifieringen av dessa. Hon har analyserat alla nationella valaffischer i Österrike mellan 1945 och 2008 och det är en tydlig personifering av valaffischerna över tid. Resultaten visar också att mindre partier personifierar mer och att ju mer splittrat det politiska systemet blir, desto mer personifiering.
9) Rene Janisch visade i ett intressant analys där han jämfört hur parlamenten i England och Tyskland bevakats av dagspress. Analyserna som jämför bevakningen mellan 1983 och 2008 visar tydligt att det nationella parlamenten förlorat i betydelse för nyhetsmedierna. Medierna bevakar allt mindre och lyfter mer och mer fram det spektakulära. Detta är särskilt tydligt i England.
10) I därpå följande presentation visade Peter van Aelst att i Holland är det en "nyhetsdans" mellan parlament och dagspress. Tydliga resultat visar att parlamentsledamöter använder nyheter i parlamentsdebatter och frågestunder. Analyserna visar dessutom att nyhetsmedierna använder (om än mindre) vad som sägs i parlamentet i nyheterna. I jämförelser över tid visar det sig också att PR/lobbysim i allt större grad ligger bakom de frågor som tas upp i parlamentet.
11) Den sista som jag skriver om idag är italienaren Gulliano Bobbas analys av vad som avgör hur människor bedömer Berslusconi. Han slutsats var - om jag förstod honom rätt - att mediebilden av Berlusconi i högre grad avgör vad opinionen anser om honom än hur lyckosam han varit i parlamentet eller i att genomföra lagar. Frågan är väl bara om detta är något specifikt för Berlusconi?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Propagandainspektionen (vecka 1) - Våra favoritaffischer!

Varför skulle myndigheter inte berätta allt de vet? En liten undersökning med en hypotetisk fråga

Propagandainspektionen (vecka 26) - Den PR-kunnige uppkomlingen: Gustav Vasa, del 1